Odborné články

19. 7. 2017 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Řada firem si začíná uvědomovat, že oblast ergonomie a ergonomického projektování je nezbytnou podmínkou pro navrhování štíhlých pracovišť, a to především ze dvou základních důvodů: takto navržená pracoviště samozřejmě výrazně...


14. 6. 2017 - Mgr. Jana Bejčková

Jak název článku napovídá, zkratku VSM (Value Stream Mapping) můžeme přeložit jako mapování toku hodnot (hodnota = z hlediska štíhlé výroby to, za co je zákazník ochoten zaplatit). Jde o vizuální nástroj k popisu a následné analýze...


15. 5. 2017 - Ing. Marek Pavka, IEn.

Projekt se uskutečnil na konci roku 2015 s jasným cílem: definovat optimální montážní postup s přihlédnutím k efektivitě prováděných pracovních úkonů a spotřebě času. Důraz byl kladen především na analýzu pracovních metod a...


23. 3. 2017 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Téměř ze všech stran v poslední době slýcháme, že největším problémem českých firem je nedostatek kvalifikované pracovní síly. To s sebou nese samozřejmě poměrně výrazný nárůst mezd (jeden z nejvýznamnějších tuzemských zaměstnavatelů...


16. 2. 2017 - Ing. Marcel Pavelka, IEn.

V naší praxi se celkem běžně setkáváme s názorem, že LEAN je pouze pro odvětví automotive nebo vysokosériovou výrobu (mluvíme o výrobním prostředí). Mimo výrobní sféru je pak pro mnohé velmi těžké si vůbec uplatnění štíhlého...


25. 1. 2017 - Bc. Vlastimil Ježek, IEn.

Ke správnému pochopení týmové práce stačí, když si plně uvědomíme původní význam slova team, kterým se ve staroangličtině označovalo spřežení. Logicky to tedy znamená spojení individuálních schopností k dosažení společného...


16. 11. 2016 - Bc. Vlastimil Ježek, IEn.

Doufám, že tuto otázku nepovažujete za líbivý bonmot – já ji totiž myslím naprosto vážně. Stejně tak chci hned v úvodu vysvětlit, že se budu zaobírat pouze vnitrofiremní komunikací. Ta vnější, marketingová, je již vyčerpávajícím...


5. 9. 2016 - Tomáš Průžek, IEn., Mgr. Jana Bejčková

Říká se, že dnešní doba je dobou informací. Informace fungují jako základ pro rozhodování každého manažera. Kdo by nechtěl mít k dispozici všechna dostupná čísla, data a fakta? Kvalitní rozhodnutí je vnímáno jako důsledek využití...


5. 9. 2016 - Bc. Vlastimil Ježek, IEn.

Můj děda měl již za první republiky velice dobře vybavenou dílnu, ve které zaměstnával dalších 6 stolařů. Společně byli schopni vyrábět velké zakázky pro různé úřady, školy, nemocnice a podobně. Většinou se jednalo o dodávky...


5. 9. 2016 - Mgr. Jana Bejčková

Emil Kolben; skvělých přívlastků pro tuto významnou osobnost bychom našli mnoho: zaujatý propagátor rozvoje elektrotechniky, učenec, technik, vynálezce, vynikající manažer, přítel Thomase Alvy Edisona. Muž oplývající ohromnou životní...