ŠTÍHLÁ LOGISTIKA A ŘÍZENÍ ZÁSOB

Seminář organizovaný ve spolupráci se společností Toyota Material Handling CZ s.r.o.

Řízení materiálových a finančních toků napříč dodavatelsko-odběratelským řetězcem

Zásoby vážou pracovní kapitál. Oblast skladování a manipulace v podnicích zaměstnává až 25 % pracovníků, zabírá až 55 % ploch a tvoří až 87 % času, který stráví materiál v podniku. Tyto činnosti tvoří někdy 15 až 70 % z celkových nákladů na výrobek a z velké míry ovlivňují kvalitu výrobku.

Přizpůsobování výrobků a výroby individuálním požadavkům zákazníků, růst objednávek produktu přes internet, trend hromadné výroby na zakázku – to jsou faktory, které neustále zvyšují podíl logistiky na úspěchu nebo neúspěchu podniku.

Pokud chce podnik budovat štíhlé procesy, neměl by zapomenout budovat i štíhlé logistické procesy. 

Termín a místo konání 

5. prosinec 2017, Rudná u Prahy

Lektoři

 • Ing. Marcel Pavelka, IEn.  jednatel, projektový manažer –  API
 • Ing. Svatopluk Strachota – externí lektor   
 • Ing. Jan Kohák, Petr Panáček, Jan Just a další - Zástupci produktového managementu TMHCZ    

Cílová skupina

Manažeři výroby a logistiky, průmysloví a procesní inženýři, disponenti, plánovači, klíčoví uživatelé informačních systémů za oblast logistiky a MMOG auditoři.    

Cíl semináře

 • Objasnit vliv logistických procesů na rentabilitu podniku.
 • Definovat ukazatele štíhlé logistiky.
 • Prezentovat propojení materiálového a informačního toku.
 • Naučit se definovat postup směřující ke kratším průběžným dobám a optimalizovat využití logistické techniky.
 • Představit současné trendy v logistice, zejména prvky Industry 4.0.

Program

 • Vliv zásob na vázanost provozního kapitálu.
  • štíhlá logistika – principy, cíle, ukazatele, logistické audity.
 • Trendy v logistickém řízení.
 • Nástroje zlepšování procesů (VSM, tahové systémy řízení, Milk-run a optimalizace materiálového toku, nivelizace apod.).
 • Best practise a projekty zaměřené na logistiku.
 • Industry 4.0:
  • strategie Industry 4.0. v logistice,
  • bezpapírová logistika, IT technologie, využití aditivních technologií, propojování výrobních linek a celků, bezobslužné logistické systémy apod.
 • Praktická ukázka štíhlé logistiky ve společnosti Toyota Material Handling CZ s.r.o.

Cena

4 900,- Kč bez DPH / účastník.
Cena zahrnuje náklady na lektory, podkladové materiály v tištěné formě, organizační náklady, občerstvení včetně obědu (v ceně 300,- Kč / den), u dvoudenního semináře i večeři v příjemném prostředí.

V případě účasti více osob z jedné společnosti nebo jedné osoby na více seminářích poskytujeme individuální slevy.

Leták ke stažení

Využijte možnosti dotací na vzdělávání.

Přihlášky a dotazy

Ing. Ivana Pohanková - manažerka vzdělávání
ivana.pohankova@e-api.cz
+420 724 431 542

Přihlásit se na seminář

Seminář šitý na míru

Zaujalo Vás téma semináře, ale nevyhovuje Vám termín či místo konání? Chcete připravit seminář pro větší skupinu zaměstnanců a přizpůsobit program své společnosti? Kontaktujte nás na info@e-api.cz.