Články

Potenciál linky v Afsi Europe s.r.o. jsme stanovili na 20 %. Podaří se ho naplnit?

17. 8. 2017 - Ing. Marek Pavka, IEn.

V druhé polovině července byl závěrečnou prezentací vedení společnosti úspěšně ukončen projekt zaměřený na zvýšení efektivity výrobní linky na výrobu kapalinových filtrů.

Hlavním cílem projektu bylo definovat potenciál linky a rychlá nápravná opatření. Analýza proběhla za pomoci LEAN metod a nástrojů, z nichž klíčové bylo zkracování časů přestaveb pomocí metodiky SMED a organizace práce během celé směny. Jako podpůrné nástroje byly použity snímky pracovního dne, chronometráže, standardizovaná práce apod. Součástí analýzy byl i monitoring společnosti zaměřený na výrobní aktivity spojené s linkou.

Výsledky analýzy byly rozděleny na 2 části dle rychlosti aplikace. Krátkodobá zlepšení se týkala chodu linky přes přestávky a definice standardů střídání operátorů, definice standardu přestaveb na klíčových zařízeních linky a optimalizace autonomních údržeb. Dlouhodobá zlepšení jsou zaměřena především na další technické zlepšování přestaveb, zavedení Schop Floor Managementu, školení a trénink mistrů. Celkový definovaný potenciál linky činí 20 %.

logo AFSIAFSI Europe s.r.o. vyrábí kapalinové filtry za použití automatizovaných, počítačově řízených postupů (CIM). Vysoce automatizované výrobní postupy umožňují firmě vyrábět filtry nejvyšší kvality za konkurenční ceny. Filtry se používají v olejových, palivových a hydraulických zařízeních. Evropská pobočka v České Republice, s výrobním závodem v Havrani u Mostu, začala v roce 2009 zásobovat Evropu, Asii, Afriku a Austrálii.