Články

Díky úspěšným projektům v rámci Letní školy získali studenti nabídky na další spolupráci

17. 8. 2017 - Ing. Marek Pavka, IEn.

Závěrečnými prezentacemi v jednotlivých partnerských podnicích byl v posledním červencovém týdnu úspěšně ukončen již XII. ročník Letní školy průmyslového inženýrství.

Letní škola probíhala již tradičně ve dvou na sebe navazujících blocích. V rámci prvního bloku dostali studenti potřebné teoretické a metodické znalosti, které si ihned vyzkoušeli formou interaktivních her. V rámci tohoto bloku navštívili společnosti KOPOS KOLÍN a.s., Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. a tréninkové centrum LINET spol. s r.o.

Tyto znalosti pak měli možnost uplatnit v druhém bloku při realizaci konkrétních projektů v rámci partnerských podniků. V letošním roce studenti realizovali pod vedením projektových manažerů z API především projekty zaměřené na analýzu a normování práce (přímým měřením a metodikou MOST), tvorbu normativů, optimalizaci montážních a ručních pracovišť, zvýšení efektivity výrobních a servisních pracovníků, zvýšení efektivity strojních zařízení, tvorbu logistických standardů a kompletní zavedení 5S na několika pracovištích. Celkem 11 studentů magisterských studijních programů tak mělo možnost vyzkoušet si aplikaci svých poznatků v praxi v různých průmyslových odvětvích. Zastoupeny byly společnosti z oblasti automobilového průmyslu, strojírenství a dřevařského průmyslu.

Stále vzrůstající kvalita realizovaných projektů byla podtržena především faktem, že více než polovině studentů byla nabídnuta díky skvělým výsledkům projektu následná spolupráce. A to jak ve formě diplomové práce, další spolupráce nebo práce na plný či částečný pracovní úvazek v oblasti technologie či zlepšování procesů.

Letní škola průmyslového inženýrství je alternativou pro progresivní mladé lidi, zejména pro studenty technických univerzit či oborů zaměřených na průmyslové inženýrství. Spojuje teoretické poznatky s prací na projektech v prostředí partnerských podniků, kde jsou řešeny aktuální problémy jak ve výrobě, tak i v administrativě. Nejčastěji jde o implementaci štíhlé výroby, logistiky, standardizaci pracovišť, zavádění prvních kroků TPM, SMED, zlepšování organizace práce, zvyšování produktivity, kvality, analýzu úzkých míst a mapování toku hodnot.  

LŠ 2017     LŠ 2017     LŠ 2017     LŠ 2017