Odborné články

Toyota a Microsoft vyvinuli T-Stream – novou servisní platformu

13. 12. 2018 - Jakub Lochman

Průmysl manipulační techniky se mění a adaptuje stejně rychle jako jiné obory a sleduje podobné globální trendy, například e-commerce nebo digitalizaci. V některých ohledech tyto trendy dokonce aktivně spoluvytváří. Například jako...


Když OEE mám měřit, tak výsledkům chci věřit

5. 11. 2018 - Bc. Vlastimil Ježek, IEn.

Ve snaze předejít nekonečným polemikám, zda je situace dobrá, lepší nebo dokonce vynikající, je jedním ze základních atributů průmyslového inženýrství kvantifikace dosažených stavů. V praxi to znamená, že proti subjektivní dojmologii...


Maximální efektivita strojních zařízení je pro společnost NKT s.r.o. klíčová

5. 10. 2018 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

DRIVE: to je název rozsáhlého projektu ve společnosti NKT s.r.o., závod Velké Meziříčí. Byl zahájen v druhé polovině roku 2014 a jeho ústředním tématem je systematické zlepšování procesů. Koncepce projektu vychází ze strategie...


Integrovaná telematika I_Site bude u Toyoty standardem

24. 9. 2018 - Petr Panáček

Hlavní motto společnosti Toyota Material Handling na letošním veletrhu CeMAT 2018 "Přemýšlejte jako Toyota" (Think:Like:Toyota) odkazovalo na principy štíhlého myšlení, soustředění na totální kvalitu výrobků, procesy eliminace veškerých...


Digitální továrna doslova na dosah ruky

13. 9. 2018 - Tereza Valvodová - Siemens, s.r.o.

Průmyslová výroba se nachází na prahu rozsáhlých změn, které v následujících letech změní její celkovou podobu. Vize Průmyslu 4.0, která byla ještě donedávna pouhým virtuálním konceptem, je dnes již plně funkční realitou, kterou...


Komplexní pohled na efektivitu strojního zařízení

5. 9. 2018 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D., Ing. Marcel Pavelka, IEn.

Ekonomika nejen České republiky, ale ekonomika vůbec vykazuje dlouhodobě velmi pozitivní trend. Tento hospodářský rozvoj se odráží i ve skutečnosti, že převážná část průmyslových výrobních podniků je doslova „naplněna zakázkami...


Díky systému Just in Sequence dokáže společnost SAS zajistit dodávku kokpitu do 110 minut od zadání objednávky

31. 7. 2018 - Ing. Simona Szabóová

Dodávky typu Just in Time (JIT) jsou v České republice již samozřejmostí, a to nejen v automobilovém průmyslu. Na tento systém navazuje koncept Just in Sequence (JIS), který vyžaduje mít správný materiál ve 100% kvalitě, na správném...


Praxe jednoznačně potvrzuje deklarované výhody li-ionových baterií. Nejširší nabídku najdete u Toyoty

21. 6. 2018 - Jan Kohák

O li-ionových bateriích, které postupně nahrazují dosud téměř výhradně používané olověné akumulátory, se v médiích píše stále více, ale hlubší praktické zkušenosti může nabídnout jen málokdo. Toyota Material Handling CZ s.r.o.


Na první pohled nereálná zadání mohou mít zajímavá řešení a o to lepší výsledky

11. 5. 2018 - Bc. David Fiala, IEn.

LINET spol. s r.o. je předním evropským výrobcem nemocničních a pečovatelských lůžek. Svého postavení společnost dosáhla zejména díky inovacím. V minulém roce začala mimo jiné intenzivně řešit logistiku svých produktů. Pilotním...


Inovace v manipulaci. Pracujte efektivně s lidmi i technikou

27. 3. 2018 - Petr Panáček

Využití funkcí systému správy flotily I_Site od společnosti Toyota Material Handling CZ s.r.o. vede k celé řadě možností, jak uspořit provozní náklady při nasazení manipulační techniky. Užitečné funkce jsou manažersky velmi snadno...