Nejnovější články

 
  • Nacházíte se zde:
  • Případové studie

Případové studie

V jednoduchosti je síla aneb chytré triky v logistice

21. 2. 2018 - Bc. David Fiala, IEn., Bc. Vlastimil Ježek, IEn., Ing. Simona Szabóová

Co lze v oblasti logistiky považovat za revoluční, bez čeho se moderní logistika neobejde? To je zcela jistě zajímavá otázka. Většina společností používá metodiky jako Kanban nebo Milk Run. Často se mluví o Just in Time (JIT) či Just in Sequence (JIS). Ano, toto vše je třeba a používá se již řadu let. Dnes to ale již nestačí.


Inovace - základ prosperity

17. 1. 2018 - Mgr. Jana Bejčková, Ing. Vladimír Müller

Pokud bychom hledali spojovací prvky mezi nejúspěšnějšími společnostmi, slovo inovace budeme skloňovat ve všech pádech. V přístupech k jejich realizaci však může být propastný rozdíl, ne každý, kdo inovuje, obsazuje první příčky. V seznamu firem, které mají inovativní přístup v DNA a udávají tempo, by však Linet zcela jistě zářil mezi prvními. Dalo by se říci, že tato společnost, založená v roce 1990 na zelené louce, má přímo „inovativní přístup k realizaci inovací".


Přidejme hodnotu svým procesům

27. 11. 2017 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Přidaná hodnota je v podnikové sféře velmi frekventovaným a často skloňovaným pojmem. Cílem každého podnikatele je bezesporu docílit co nejvyšší přidané hodnoty a neustále pracovat na jejím systematickém zvyšování. V první řadě je však třeba si uvědomit, co je pro nás onou přidanou hodnotou.


GZ Media, a.s.: do roka profesionální tým zkušených kontrolorů kvality

19. 10. 2017 - Mgr. Jana Bejčková

GZ Media, a.s. je jedním z předních výrobců hudebních i nehudebních nosičů na světě. Zároveň se k těmto nosičům zabývá i produkcí tiskovin. Aby obstáli v dnešním tržním prostředí, musí být vždy o krok napřed před konkurencí. S tím souvisí nejen široká nabídka produktů, ale i nekompromisní kvalita výrobků. A právě z důvodu potřeby trvalého dosahování vysoké kvality se začíná realizovat trénink a testování kontrolorů kvality ve spolupráci s API – Akademií produktivity a inovací, s.r.o.


Shop Floor Management – skvělý nástroj pro budování štíhlé kultury

20. 9. 2017 - Ing. et Ing. Jakub Myška

Usilujete o zavedení štíhlé organizace? Dílčí výsledky mají krátké trvání, protože lidé odmítají nová pravidla? Nástroje štíhlé výroby nefungují jako systém, ale jsou roztříštěny a sotva fungují jednotlivě? Slyšíte ve firmě hlasy, že štíhlá výroba pouze přidává práci? Jsou Vaši zaměstnanci unavení, frustrovaní, rezignovaní a často slyšíte, že kultura štíhlé výroby není pro Vás? Pokud jste si alespoň jednou odpověděli ano, tak vězte, že nejste sami.


Analýza a normování práce ve společnosti XY

17. 8. 2017 - Ing. Marek Pavka, IEn.

Článek se týká konkrétní společnosti, o které však nelze zveřejnit jakékoliv informace. Proto pouze obecně: středně velká firma na výrobu kabelových svazků; charakter výroby – kusová; použitá technologie – ruční montáž.


Ergonomie a pohybová ekonomie

19. 7. 2017 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Řada firem si začíná uvědomovat, že oblast ergonomie a ergonomického projektování je nezbytnou podmínkou pro navrhování štíhlých pracovišť, a to především ze dvou základních důvodů: takto navržená pracoviště samozřejmě výrazně přispějí k ekonomičnosti pracovních pohybů a následné nižší spotřebě času výrobní operace. Druhým, mnohem výraznějším argumentem je však fakt, že obyvatelstvo stárne. Tato skutečnost spolu s pozdější hranicí odchodu do důchodu je bezesporu hrozbou především pro podniky s významným podílem manuálních činností...


Zmapujte hodnotový tok pomocí metody VSM

14. 6. 2017 - Mgr. Jana Bejčková

Jak název článku napovídá, zkratku VSM (Value Stream Mapping) můžeme přeložit jako mapování toku hodnot (hodnota = z hlediska štíhlé výroby to, za co je zákazník ochoten zaplatit). Jde o vizuální nástroj k popisu a následné analýze současného stavu procesu, díky kterému jsme schopni identifikovat úzká místa, ztráty a abnormality v procesu a navrhnout na základě toho stav budoucí.


Uplatnění LEAN filosofie v různých odvětvích

16. 2. 2017 - Ing. Marcel Pavelka, IEn.

V naší praxi se celkem běžně setkáváme s názorem, že LEAN je pouze pro odvětví automotive nebo vysokosériovou výrobu (mluvíme o výrobním prostředí). Mimo výrobní sféru je pak pro mnohé velmi těžké si vůbec uplatnění štíhlého přístupu představit. Tento postoj je pochopitelný. Každému nemusí být jasné, jak využít filosofii LEAN ve vlastních činnostech. Logicky, kdyby každý z nás věděl, co zlepšit, tak to přece již dáno udělal. Přístup LEAN však neřeší jen samotné zlepšování procesů. Spíše než to, ukazuje cestu či pohled na věc...


Chceš dojít daleko? Jdi v týmu

25. 1. 2017 - Bc. Vlastimil Ježek, IEn.

Ke správnému pochopení týmové práce stačí, když si plně uvědomíme původní význam slova team, kterým se ve staroangličtině označovalo spřežení. Logicky to tedy znamená spojení individuálních schopností k dosažení společného cíle. V naší komplikované době je výsledná efektivita týmového snažení velmi silně ovlivněna fungující komunikací, čímž se rozumí nejenom schopnost výměny informací uvnitř samotného týmu, ale také úroveň komunikace s okolím.Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.