Nejnovější články

 
  • Nacházíte se zde:
  • Případové studie

Případové studie

Přidejme hodnotu svým procesům

27. 11. 2017 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Přidaná hodnota je v podnikové sféře velmi frekventovaným a často skloňovaným pojmem. Cílem každého podnikatele je bezesporu docílit co nejvyšší přidané hodnoty a neustále pracovat na jejím systematickém zvyšování. V první řadě je však třeba si uvědomit, co je pro nás onou přidanou hodnotou.


GZ Media, a.s.: do roka profesionální tým zkušených kontrolorů kvality

19. 10. 2017 - Mgr. Jana Bejčková

GZ Media, a.s. je jedním z předních výrobců hudebních i nehudebních nosičů na světě. Zároveň se k těmto nosičům zabývá i produkcí tiskovin. Aby obstáli v dnešním tržním prostředí, musí být vždy o krok napřed před konkurencí. S tím souvisí nejen široká nabídka produktů, ale i nekompromisní kvalita výrobků. A právě z důvodu potřeby trvalého dosahování vysoké kvality se začíná realizovat trénink a testování kontrolorů kvality ve spolupráci s API – Akademií produktivity a inovací, s.r.o.


Shop Floor Management – skvělý nástroj pro budování štíhlé kultury

20. 9. 2017 - Ing. et Ing. Jakub Myška

Usilujete o zavedení štíhlé organizace? Dílčí výsledky mají krátké trvání, protože lidé odmítají nová pravidla? Nástroje štíhlé výroby nefungují jako systém, ale jsou roztříštěny a sotva fungují jednotlivě? Slyšíte ve firmě hlasy, že štíhlá výroba pouze přidává práci? Jsou Vaši zaměstnanci unavení, frustrovaní, rezignovaní a často slyšíte, že kultura štíhlé výroby není pro Vás? Pokud jste si alespoň jednou odpověděli ano, tak vězte, že nejste sami.


Analýza a normování práce ve společnosti XY

17. 8. 2017 - Ing. Marek Pavka, IEn.

Článek se týká konkrétní společnosti, o které však nelze zveřejnit jakékoliv informace. Proto pouze obecně: středně velká firma na výrobu kabelových svazků; charakter výroby – kusová; použitá technologie – ruční montáž.


Ergonomie a pohybová ekonomie

19. 7. 2017 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Řada firem si začíná uvědomovat, že oblast ergonomie a ergonomického projektování je nezbytnou podmínkou pro navrhování štíhlých pracovišť, a to především ze dvou základních důvodů: takto navržená pracoviště samozřejmě výrazně přispějí k ekonomičnosti pracovních pohybů a následné nižší spotřebě času výrobní operace. Druhým, mnohem výraznějším argumentem je však fakt, že obyvatelstvo stárne. Tato skutečnost spolu s pozdější hranicí odchodu do důchodu je bezesporu hrozbou především pro podniky s významným podílem manuálních činností...


Zmapujte hodnotový tok pomocí metody VSM

14. 6. 2017 - Mgr. Jana Bejčková

Jak název článku napovídá, zkratku VSM (Value Stream Mapping) můžeme přeložit jako mapování toku hodnot (hodnota = z hlediska štíhlé výroby to, za co je zákazník ochoten zaplatit). Jde o vizuální nástroj k popisu a následné analýze současného stavu procesu, díky kterému jsme schopni identifikovat úzká místa, ztráty a abnormality v procesu a navrhnout na základě toho stav budoucí.


Definice optimálního montážního postupu ve společnosti Zodiac Premium Galleys Czech

15. 5. 2017 - Ing. Marek Pavka, IEn.

Projekt se uskutečnil na konci roku 2015 s jasným cílem: definovat optimální montážní postup s přihlédnutím k efektivitě prováděných pracovních úkonů a spotřebě času. Důraz byl kladen především na analýzu pracovních metod a až poté na měření samotné spotřeby času. Pro přiblížení důrazu, jaký firma kladla na analýzu práce než samotnou délku, svědčí fakt, že se výsledná spotřeba času neporovnávala se současnou normou (dodnes mi norma není známa), neboť norma je stanovena pouze na celkový výrobek, ale ne na jednotlivé operace.


Analýza a normování práce je pro velkou část českých firem stále aktuálnějším tématem

23. 3. 2017 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Téměř ze všech stran v poslední době slýcháme, že největším problémem českých firem je nedostatek kvalifikované pracovní síly. To s sebou nese samozřejmě poměrně výrazný nárůst mezd (jeden z nejvýznamnějších tuzemských zaměstnavatelů se se svou odborovou organizací dohodl o nárůstu mezd pro rok 2016 o rekordních 11%). Dále je nutné mít na paměti, že ve velké části českých výrobních firem manuální práce stále převládá a tvoří převážnou část ceny výrobku.


Uplatnění LEAN filosofie v různých odvětvích

16. 2. 2017 - Ing. Marcel Pavelka, IEn.

V naší praxi se celkem běžně setkáváme s názorem, že LEAN je pouze pro odvětví automotive nebo vysokosériovou výrobu (mluvíme o výrobním prostředí). Mimo výrobní sféru je pak pro mnohé velmi těžké si vůbec uplatnění štíhlého přístupu představit. Tento postoj je pochopitelný. Každému nemusí být jasné, jak využít filosofii LEAN ve vlastních činnostech. Logicky, kdyby každý z nás věděl, co zlepšit, tak to přece již dáno udělal. Přístup LEAN však neřeší jen samotné zlepšování procesů. Spíše než to, ukazuje cestu či pohled na věc...


Chceš dojít daleko? Jdi v týmu

25. 1. 2017 - Bc. Vlastimil Ježek, IEn.

Ke správnému pochopení týmové práce stačí, když si plně uvědomíme původní význam slova team, kterým se ve staroangličtině označovalo spřežení. Logicky to tedy znamená spojení individuálních schopností k dosažení společného cíle. V naší komplikované době je výsledná efektivita týmového snažení velmi silně ovlivněna fungující komunikací, čímž se rozumí nejenom schopnost výměny informací uvnitř samotného týmu, ale také úroveň komunikace s okolím.Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.