Nejnovější články

 
  • Nacházíte se zde:
  • Odborné články

Odborné články

Fungování zlepšovatelského hnutí ve výrobních podnicích

29. 10. 2015 - Ing. Marcel Pavelka, IEn.

Tomáš Baťa při své tvorbě podniku neměl v úmyslu primárně vybudovat závod, ale vybudování lidí, kteří by byli přínosnější pro tvorbu hodnoty. S tím úzce souvisí jeho další heslo, jenž znělo: "Dřinu strojům, myšlení lidem". V úzkém kontextu těchto výroků bylo již v baťovských závodech zavedeno zlepšovatelské hnutí. Obdobný systém podávání zlepšovacích návrhů je funkční v mnoha společnostech dneška.


Štíhlá výroba - používané metody a nástroje

29. 10. 2015 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Štíhlá výroba je vedle štíhlého vývoje, logistiky a administrativy jeden ze základních stavebních kamenů štíhlého podniku. Štíhlou výrobu můžeme chápat jako soubor metod, nástrojů a principů, kterými se soustřeďujeme na výrobu – výrobní pracoviště, linky, strojní zařízení, výrobní pracovníky. Cílem je mít stabilní, flexibilní a standardizovanou výrobu. A právě vybraným metodám a nástrojům bych se rád v tomto článku věnoval.


Průmyslové inženýrství v organizační struktuře podniku

29. 10. 2015 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D., Ing. Marcel Pavelka, IEn.

Průmyslové inženýrství je poměrně mladý multidisciplinární obor, který kombinuje technické znalosti inženýrských oborů s poznatky z podnikového řízení. Průmyslové inženýrství se snaží o co nejefektivnější využívání firemních zdrojů (finanční zdroje, lidská práce, informace, znalosti a dovednosti samotných lidí...). Hlavním úkolem tedy je racionalizace, optimalizace a zlepšování jak výrobních, tak nevýrobních procesů.


Analýza a měření práce

29. 10. 2015 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Analýza a měření práce patří mezi základní znalost průmyslových inženýrů a Lean specialistů. Jsou poměrně jednoduchým a zároveň velmi účinným nástrojem v boji proti plýtvání a neefektivnosti v procesech. Pod názvem analýza a měření práce si můžeme představit aktivity vedoucí k definování optimálního pracovního postupu a určení spotřeby času pro jednotlivé činnosti.


Inovace - nikdy nekončící proces (část 2.)

29. 10. 2015 - Ing. Zbyněk Frolík, Mgr. Jana Bejčková

V čísle 1/2012 časopisu Úspěch jsme téma inovace otevřeli formou rozhovoru s Ing. Zbyňkem Frolíkem, jednajícím společníkem firmy Linet spol. s r.o. Tato společnost je v oblasti inovací natolik inspirativní, že jsme se i v druhém díle naší série článků rozhodli "zůstat v Linetu" a nahlédnout pod pokličku tohoto inovativního prostředí.


Inovace - nikdy nekončící proces (část 1.)

29. 10. 2015 - Ing. Zbyněk Frolík, Mgr. Jana Bejčková

Inovace. Z mnoha stran diskutovaný, pro někoho možná i těžko uchopitelný pojem. Jak název článku napovídá, inovace je nekonečný proces s mnoha podobami, bez kterého se však dnes již žádná prosperující společnost neobejde. Rozhodli jsme se proto v tomto roce pro Vás připravit sérii článků právě na toto téma. Budeme se snažit brát jeden kamínek mozaiky za druhým a hledat to nejpřirozenější, nejjednodušší a nejsrozumitelnější sdělení, "jak na to". Vzhledem k rozmanitosti a rozsáhlosti tématu uvítáme jakékoliv Vaše nápady a podněty.


Naučte se vidět a odstraňovat plýtvání

29. 10. 2015 - Ing. Marcel Pavelka, IEn.

Téměř denně dnes můžeme slyšet slovo "plýtvání". Neustále se mluví o zbytečném plýtvání, nutnosti jeho snižování a o možnostech jeho úplné eliminace. Nicméně mnohem podstatnější a komplikovanější činností než plýtvání odstranit je jej kvantifikovat, popsat, analyzovat důvody vzniku. Tento článek pojednává o tom, jak plýtvání ve výrobních procesech identifikovat a poté díky některým metodám LEANu odstranit.


Optimalizace výrobních buněk

29. 10. 2015 - Ing. Martina Zlochová

Jen stěží nalezneme firmu, která by se nepřipravovala nebo již nečelila dopadům druhé vlny hospodářské krize. Podle odhadů oborníků budeme její následky nést ještě i v roce 2013. Proto má velký význam věnovat úsilí nástrojům, které dokáží zmírnit očekávané negativní následky. Jedním z nich je transformace izolovaných, technologicky orientovaných pracovišť, zaměřených na maximální využití zařízení, do optimalizovaných výrobních buněk, zajišťujících pulzující tok neustále opečovávaných požadavků zákazníka.


Monitoring podniku, definování potenciálu dalšího zlepšování

27. 10. 2015 - Ing. Marcel Pavelka, IEn.

V tomto článku bude představen systém hodnocení společností, kterým pracuje API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Náhled na tuto metodiku bude propojen s podstatou a významem hodnocení procesů monitorovaného podniku. Představíme Vám tak systém komplexního auditu procesů z hlediska vybudování štíhlého systému na základě používané metody "Corporate Diagnosis" obohacené o technické analýzy.


Náš přístup k auditům

27. 10. 2015 - Ing. Martina Zlochová, Mária Olekšáková

V mnohých z nás může slovo audit evokovat negativní pocity stísněnosti, kdy jsou prověřovány naše výkony, schopnosti a výsledky podobně jako tomu bylo ve škole, na kterých následně závisí naše hodnocení a možnosti příštího rozvoje. Tato atmosféra může působit velmi negativně na průběh auditů, protože vlastníci procesu mohou mít tendenci skrývat nedostatky systému. Systém pak selhává formou reklamací od zákazníka nebo neefektivitou procesu projevující se vysokými náklady na provoz systému.