Nabídka inzerce

Potřebujete

 • Získat nové zaměstnance?
 • Prodat své výrobky nebo služby?
 • Prezentovat nové technologie?

Inzerujte u nás a oslovte top management významných firem!

Proč inzerovat

 • Cílený zásah čtenářů – výtisky se dostanou cíleně do rukou ředitelům a vedoucím pracovníkům firem (1 výtisk čte dle průzkumu průměrně 4,6 čtenáře).
 • Čtenáři, kteří mají ve firmě většinou rozhodující postavení a zajímavé finanční prostředky.
 • Souběžně s tištěnou inzercí získáváte:
  • možnost inzerovat 1 x zdarma v elektronickém newsletteru API, který je každý měsíc rozesílán na 5 000 kontaktů,
  • PR článek v rozsahu 1 strany zdarma (platí v případě celostránkové inzerce).

Distribuce

 • poštou na přímé adresy předplatitelů
 • semináře API
 • ukázková čísla zdarma posílaná cíleně výrobním ředitelům a managementu firem
 • odborné akce a veletrhy
 • knihovny

Cílová skupina

Cílová skupina

 

Ceník inzerce

 

Ceník inzerce

 Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ediční plán na rok 2018

Témata:

1/2018:   Je OEEout?   (vychází v březnu)

2/2018:   Peopleware   (vychází v červnu)

3/2018:   Zlepšování? Zlepšování. Zlepšování!   (vychází v září)

4/2018:   Lean production   (vychází v prosinci)

Uzávěrka inzerce:

1/2018:   9. 1. 2018

2/2018:   20. 4. 2018

3/2018:   20. 7. 2018

4/2018:   19. 10. 2018