Články

GZ Media, a.s.: do roka profesionální tým zkušených kontrolorů kvality

19. 10. 2017 - Mgr. Jana Bejčková

GZ Media, a.s. je jedním z předních výrobců hudebních i nehudebních nosičů na světě. Zároveň se k těmto nosičům zabývá i produkcí tiskovin. Aby obstáli v dnešním tržním prostředí, musí být vždy o krok napřed před konkurencí. S tím souvisí nejen široká nabídka produktů, ale i nekompromisní kvalita výrobků. A právě z důvodu potřeby trvalého dosahování vysoké kvality se začíná realizovat trénink a testování kontrolorů kvality ve spolupráci s API – Akademií produktivity a inovací, s.r.o.

Hlavní cíle tréninku

Hlavním cílem je výše zmíněné dosahování vysoké kvality, s čímž úzce souvisí potřeba mít vysoce kvalifikované pracovníky. Z úvodní analýzy celého oddělení a procesů řízení jakosti jasně vyplynulo, že bude nutné zavést kontinuální poskytování podpory při zvyšování kvalifikace, kvalitně a hladce zaučit nové pracovníky a zajistit vyšší samostatnost kontrolorů kvality. Cílem je sjednotit a zvýšit znalosti kontrolorů tak, aby pracovali samostatně, byli schopni zachytit a řešit neshody a co více, byli podporou výrobě v zajištění kvality: kvalita se musí vyrábět, nikoli kontrolovat. Skrze vyšší důslednost při odhalování a řešení interních neshod a díky nastavení systémového řešení kořenových příčin bude výsledným efektem snížení interních vad.

Brožura pro zaměstnance kontroly kvality

Důležitou součástí celého tréninku je „Brožura pro zaměstnance kontroly kvality", obsahující základní informace pro vykonávání kontroly v GZ media. Každý zaměstnanec obdrží brožuru vlastní, aby si do ní mohl dělat poznámky a školit podle ní nově příchozí.

Mimo jiné brožura obsahuje:

 • představení společnosti;
 • přehled výrobních středisek;
 • zásady bezpečnosti práce;
 • organizační strukturu;
 • seznámení s výrobou tiskárny (hlavní typy produktů, výrobní dokumentace...);
 • seznámení s výrobou gramofonových desek;
 • náplň práce kontrolora kvality;
 • pracovní postupy kontrolora kvality.

 

Test pro kontrolory kvality

Druhou částí tréninku je vypracování testu. Jeho cílem není postihovat zaměstnance, kteří neuspějí, ale vypracovat dlouhodobý systém vzdělávání a doškolování tak, aby bylo dosaženo již zmíněné vysoké kvality. Jednotlivým kontrolorům, kteří nesplní požadovanou úroveň znalostí, bude následně poskytnuta velká podpora.

Test je složen ze 3 částí:

 • vlastní test znalostí;
 • odhalení vad na reálných vzorcích z výroby;
 • vyplnění hlášení o zachycené neshodě. 

 

V plánu je testování nově příchozích zaměstnanců a to 2 x během zkušební doby, stálých zaměstnanců minimálně 1 x za rok.


„Pro tento trénink jsme se rozhodli, protože jsme se setkávali s určitou chybovostí a zmetkovitostí a naším cílem je eliminovat tyto nedostatky: snížit co nejvíce zmetkovitost a chybovost a generovat zisk pro společnost. Je potřeba co nejdříve sehnat kvalifikované lidi a ty stávající dobře vyškolit. V horizontu půl roku bychom tu chtěli mít zkušený tým, se kterým budeme dále pracovat, abychom do roka měli dokonalý profesionální tým."

David Jelen – mistr kvality

„Důvodem k tomuto tréninku byla rovněž vysoká fluktuace a frustrace nováčků. Nováčci nebyli kvalifikovaní, jejich nadřízení jim nedokázali dobře poradit a oni odcházeli např. po 4 měsících. V minulých letech jsme zaměstnance hodnotili pouze pocitově v rámci ročního hodnocení. Nyní budeme mít k dispozici hmatatelné výsledky a budeme moci kontrolovat vývoj jednotlivých zaměstnanců. Bohužel nemůžeme očekávat, že do firmy přijdou lidé s polygrafickým vzděláním. Mladí lidé naštěstí rychle chápou, ale musí se jim věnovat větší péče a tu i díky tomuto tréninku budeme nyní poskytovat.

Michal Hošek – vedoucí oddělení kvality a životního prostředí

Logo GZ MediaSpolečnost GZ Media, a.s. navázala na více než padesátiletou tradici Gramofonových závodů a stále rozšiřuje nabídku produktů a služeb. Pod vedením českých manažerů se rozrostla v moderní podnik, který celosvětově patří k nejvýznamnějším ve svém oboru. Replikace CD a DVD, výroba vinylů (gramofonových desek), bohaté zkušenosti v polygrafické výrobě a současný špičkový zákaznický servis oceňují tisíce spokojených zákazníků po celém světě.

 

Vyplňování testu

Kontrolorky kvality při vyplňování testu

 

Michal Hošek a David Jelen

Michal Hošek (vedoucí oddělení kvality a životního prostředí) a David Jelen (mistr kvality)

 

Odhalování vad

Odhalování vad na vzorcích výrobků

 

Vyplnění hlášení

Vyplnění hlášení o zachycené neshodě


 Mám zájem o konzultaci / chci se vzdělávat