Cíle konference | Témata | Řečníci | Cílová skupina | Cena


 

Štíhlá výroba a její postavení v Industry 4.0

LEAN čelí novým výzvám. Jste připraveni?
Konference s exkurzí ve společnosti BMW v Lipsku

25. – 26. září 2018, Slaný, Lipsko

Za pouhých pár let zaznamenal fenomén Industry 4.0 výrazný růst, který odráží řadu změn v sociálních, ekonomických, vzdělávacích a kulturních otázkách. Tyto změny ještě potvrzuje současná situace na trhu práce, kde v řadě evropských zemí je téměř nulová nezaměstnanost. Stále hlasitější jsou tak požadavky na automatizaci a robotizaci průmyslových podniků.

Seznamte se podrobněji s potenciálem a riziky, které přináší Industry 4.0. Inspirujte se ve společnosti BMW.

 

Cíle konference

 • Představit různé typy výroby (automotive, malosériová, make-to-order) v rámci Industry 4.0.

 • Zjistit, jak integrace inteligentních a flexibilních digitálních nástrojů může pomoci podnikům stát se rychlejšími a efektivnějšími.
 • Ukázat na praktických příkladech vhodnost aplikace Industry 4.0 v českém prostředí plus diskuse na toto téma.

 • Definovat roli průmyslového inženýra v Industry 4.0.

 • Inspirovat se na exkurzi ve společnosti BMW v Lipsku.
 

 

Můžete se těšit na následující témata

 • Potenciál a rizika, která přináší průmysl Industry 4.0.

 • Vliv průmyslu 4.0 na tvorbu přidané hodnoty pro organizace a společnost.

 • Výrobní data a jejich dostupnost on-line.

 • Jak efektivně automatizovat své procesy.
 • Standardizace procesů pro automatizaci a robotizaci.

 • Dobrý versus špatný průmysl 4.0 – škála pohledů a případových studií.

 • Otevřená diskuse – co můžeme dnes dělat pro budoucnost?
 

 

Přihlásit se na konferenci

 

Řečníci

 

Jaroslav Dlabač

 

Ing. Marcel Pavelka, IEn.

jednatel, projektový manažer
API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o.

Absolvent oboru Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Více než desetileté zkušenosti z praxe v poradenské a vzdělávací činnosti v oblasti Lean. Působil v mnoha společnostech v roli externího konzultanta a projektového manažera.

Tomáš Kolář

 

Ing. Tomáš Kolář

generální ředitel
Linet spol. s r.o.

Generální ředitel společnosti LINET spol. s r.o., patřící mezi největší výrobce nemocničních lůžek na světě, která získala již celou řadu domácích i zahraničních ocenění. Kvalifikovaný v marketingovém managementu, komercializaci, B2B, obchodní strategii a marketingu produktů.

Jaroslav Žižka

 

Ing. Jaroslav Žižka

ředitel závodu, prokurista
NKT s.r.o.

Absolvent VŠB v Ostravě – obor tepelná technika. Dlouhodobé zkušenosti s vedením závodu a zaváděním LEAN metod, s řízením investic, údržby atd.

Václav Blahník

 

Ing. Václav Blahník

sales manager
ZLÍN ROBOTICS s.r.o.

Absolvent Fakulty strojní, oboru Systémový integrátor na VUT v Brně. Téměř 20 let zkušeností na pozici obchodně-technického konzultanta pro CAx systémy SIEMENS a oblast Digital Manufacturing. Nyní své zkušenosti z IT roviny aplikuje jako sales manager pro integraci nejmodernější robotických systémů.

 

Veronika Vavrušová

 

Ing. Veronika Vavrušová

vedoucí útvaru průmyslového inženýrství
TNS SERVIS s.r.o.

Absolventka oboru Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Nyní vede útvar průmyslového inženýrství. Kromě zavádění klasických LEAN metod se úzce podílí na vývojových projektech robotizace a digitalizace výroby.

Milan Hruška

 

Ing. Milan Hruška

obchodní ředitel
BERGHOF SYSTEMS s.r.o.

Absolvent VUT Brno. Pět let praxe ve strojírenství – řízení kvality, technologie a normování. Více než desetiletá praxe vedoucího projektů a konzultanta ERP IS (BaaN, InfoPower, Navision, Oracle EBS...). Nyní působí na obchodní pozici.

Svatopluk Vítek

 

Ing. Svatopluk Vítek

Business Development Manager ve společnosti SCADA Servis. s.r.o.

Absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Více než 15 let zkušeností v softwarových společnostech, z toho poslední dva roky ve společnosti SCADA Servis, s.r.o., vyvíjející a dodávající MES systém iMPROVE iT!

 

 

Cílová skupina

Majitelé, jednatelé firem, management, výrobní ředitelé, LEAN manažeři, průmysloví inženýři, procesní inženýři a další. 

 

Cena

8 900,- Kč bez DPH / účastník.

Cena zahrnuje náklady na přednášející, podkladové materiály v tištěné formě, organizační náklady, občerstvení včetně oběda a večeře v příjemném prostředí.
Cena nezahrnuje náklady na dopravu autobusem, pojištění.


Možnost ubytování

V případě vašeho zájmu vám rádi zajistíme ubytování přímo v místě konání konference.

Přihlásit se na konferenci

 
Více informací

Ing. Ivana Pohanková - manažerka vzdělávání
ivana.pohankova@e-api.cz
Tel.: +420 724 431 542