API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o. poskytuje komplexní konzultační a vzdělávací služby v oblasti efektivity výrobních i servisních procesů, zaměřuje se na obor průmyslové inženýrství a koncept LEAN. Svým partnerům pomáhá kontinuálně zvyšovat konkurenceschopnost jejich výrobků a služeb. Díky svým dlouholetým zkušenostem s projektovou činností a vzděláváním má k dispozici komplexní know-how, které neustále rozvíjí a rozšiřuje.