Náš tým

 
 • Nacházíte se zde:
 • O nás

O nás

API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o. poskytuje komplexní konzultační a vzdělávací služby v oboru průmyslové inženýrství a LEAN. Svým partnerům pomáhá budovat schopnost kontinuálně zvyšovat konkurenceschopnost jejich výrobků a služeb. Ojedinělý přístup k řešení problémů je založen na synergii aplikace moderních metod a budování dovedností lidí, na úzkém propojení praxe průmyslových podniků a nejnovějších trendů v oblasti průmyslového inženýrství a inovací. Díky svým dlouhodobým zkušenostem se vzděláváním a projektovou činností má k dispozici komplexní know-how, které neustále rozvíjí a rozšiřuje. 

"Šanci čelit ostré konkurenci mají v dnešní ekonomice jen firmy zvládající inovace, vývoj a růst produktivity. Toto umění však stojí a padá s kompetentními lidmi. V praxi stále narážíme na nedostatek připravených odborníků, kteří by dokázali řídit inovační týmy a rozvojové projekty. Proto vznikla Akademie produktivity a inovací, otevřená konzultační a vzdělávací společnost, která pomáhá podnikům obstát v konkurenčním prostředí."

Ing. Zbyněk Frolík

řídící společník a jednatel – Linet, spol. s r.o.
spoluzakladatel společnosti API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o.

 

Poskytujeme: 

Konzultační činnost

 • odhalení potenciálu díky naší specifické metodě monitoringu společnosti
 • projekty zaměřené na zvyšování produktivity a efektivity výrobních i nevýrobních podnikových procesů  

Vzdělávání

 • otevřené semináře, konference
 • firemní tréninky ušité na míru Vaší společnosti
 • ucelené vzdělávací programy (např. Letní LEAN akademie)
 • roční studijní program Průmyslové inženýrství (profesní titul IEn.)
 • tréninkové centrum  

Akademie talentů

 • Letní škola průmyslového inženýrství
 • studentské projekty a stáže
 • diplomové a semestrální práce  

Časopis Úspěch - Produktivita a inovace v souvislostech

 • odborný časopis vydávaný od roku 2006
 • zaměření: průmyslové inženýrství, zeštíhlení podniku, zvýšení produktivity práce a dlouhodobé prosperity, realizace inovací v praxi

 

Budova API Recepce API Interiér API Učebna API      

Fotografie budovy a interiérů API


Naši partneři

Současná doba si jednoznačně žádá udržet krok se současnými trendy nejen přímo v průmyslu, ale také s nejnovějšími výsledky výzkumu a vývoje, trendy vysokého školství atd. Proto neustále rozvíjíme partnerství s vysokými školami a institucemi, např: 

České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Institut průmyslového inženýrství, s.r.o., Asociace inovačního podnikání ČR, Česká manažerská asociace, EduCity a další.