Tréninkové centrum

V současné době je čím dál více podniků vystavováno velké sezónnosti a musí být schopno flexibilně zvyšovat a snižovat své výrobní kapacity při dodržení požadovaných nákladů, vysoké produktivity a kvality. Z těchto důvodů sílí tlak na řešení efektivního vzdělávání zaměstnanců pomocí interních nebo externích sil s vysokými nároky na kvalitu, efektivnost a čas tréninku. Jedním z možných řešení je využívání tréninkového centra.

Tréninkové centrum má převážně praktický význam a představuje pro podnik systematický nástroj k tvorbě, získávání, uchovávání, šíření, sdílení a k aktivnímu využívání znalostí s cílem zvýšit výkonnost a efektivitu podniku. Nesmí však připomínat jen laboratorní podmínky reálného prostředí, musí být simulací živého organismu podniku. V tomto duchu jsme budovali tréninkové centrum, které se nachází v našich prostorách.

 

Naším cílem bylo vybudovat centrum, které uspokojí tyto potřeby

 • zkrátit a zefektivnit proces výběru a zapracování nově přijatých pracovníků,
 • trénovat pracovníky a rozvíjet jejich znalosti v oblasti štíhlých procesů,
 • budovat znalostní management a know-how,
 • simulovat vybrané výrobní technologie,
 • prezentovat výrobní systém,
 • vzdělávat pracovníky společnosti napříč organizační strukturou,
 • kontinuálně rozšiřovat povědomí o štíhlých procesech a o průmyslovém inženýrství.

 

Tematické oblasti tréninkového centra

Tematické potřeby vychází z konceptu štíhlého a inovativního podniku, který zahrnuje celou organizaci:

 • štíhlá výroba
 • štíhlý materiálový a informační tok
 • štíhlá administrativa
 • štíhlý vývoj
 • kultura realizace
 • výrobní systém

Jedním z oblíbených prostředků využívaných v tréninkovém centru jsou tematické manažerské hry.

Ukázka dvou vybraných manažerských her:

Hra Štíhlá výroba

Účelem hry je naučit pracovníky vidět plýtvání a pomocí základních nástrojů štíhlé výroby, jakými jsou standardizace a vizualizace, analýza a měření práce, optimalizace výrobních buněk, zavedení tahového systému apod., jej ihned odstranit. Během hry se montují traktory a bagry. Hra se hraje na tři kola. Po každém kole následuje zlepšovatelský workshop.

Hra je ve třech variantách. První varianta je zaměřena na výrobní pracovníky, kteří se snaží odstraňovat především zjevné plýtvání z procesu. Druhá varianta je pro mistry, průmyslové a procesní inženýry atd., kde je kladen důraz na detailní analýzu, vedení zlepšovatelských workshopů a striktní odstranění veškerého plýtvání z procesu. Třetí varianta je zaměřena na projektování nové výrobní linky (buňky) s jasnými požadavky zákazníka. Tato varianta je určena hlavně pro průmyslové a procesní inženýry, technology, vedoucí výroby, případně pracovníky vývoje.

Hra štíhlá výroba

Hra Kanban

Účelem hry je naučit pracovníky aplikovat metodiku Kanban v reálném prostředí. Během hry se montují různé typy robotů z lega. Hra se hraje na tři kola. Po každém kole následuje zlepšovatelský workshop.

Ve hře musí hráči vypočítat a implementovat výrobní i transportní Kanbanový okruh. Všechny objednávky (typ robota) hlásí zcela náhodně sám zákazník s určitým časovým předstihem. Vyhodnocení hry je finanční, takže hráči po každém kole vidí, jestli jsou ve ztrátě nebo zisku a jaké zlepšení zavedení Kanbanu přineslo.

 Hra Kanban

Chcete připravit trénink na míru Vašim firemním potřebám nebo pomoci s vybudováním vlastního tréninkového centra? Kontaktujte nás.


 

Fotogalerie

Následující fotografie jsou ukázky z konkrétního tréninkového centra přizpůsobeného podmínkám a potřebám firmy včetně simulace používaných technologií.