Projektový tým

Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

jednatel, projektový manažer

 • Absolvent oboru Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Absolvent školení společnosti FC Czech, s.r.o. "7 návyků skutečně efektivních lidí", "FOCUS" a "4 disciplíny realizace".
 • Profesní orientace: VSM, 5S, vizuální podnik, SMED, One Piece Flow, Lean Flow, zvyšování efektivity výrobního zařízení, optimalizace linek, analýza a měření práce, MOST, ergonomie, moderace WS apod.
 • Vybrané reference: Black & Decker (Czech) s.r.o – Gambro Czech Republic s.r.o. – GRUND a.s. – IFE-CR,a.s. – INDET SAFETY SYSTEMS a.s. – Kermi s.r.o. – KOPOS KOLÍN a.s. – L I N E T spol. s r.o. - nkt cables s.r.o. – Panasonic Liquid Crystal Display Czech, s.r.o. – RM GASTRO, s.r.o. – SCHNEEBERGER Mineralgusstechnik s.r.o. – WITTE Nejdek, spol. s r.o. - KASPER KOVO s.r.o. - Omega Hořovice spol. s r.o. - neumatic cz, s.r.o.
 • Zkušenosti: více než 10 let praxe v poradenské a vzdělávací činnosti a v oblasti LEAN.

Ing. Marcel Pavelka, IEn.

jednatel, projektový manažer 

 • Absolvent oboru Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Absolvent studijního programu Průmyslové inženýrství. Absolvent školení společnosti FC Czech, s.r.o. "7 návyků skutečně efektivních lidí", "FOCUS" a "4 disciplíny realizace".
 • Profesní orientace: Value Stream Mapping, 5S, vizuální podnik, SMED, One Piece Flow, Lean Flow, zvyšování efektivity výrobního zařízení, optimalizace linek, budování efektivního výrobního systému, optimalizace pracovišť a strojního zařízení, moderace WS a jiné.
 • Vybrané reference: AFSI Europe s.r.o. – ArcelorMittal Ostrava a.s. –  Bang & Olufsen, s.r.o. – DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o.  – GALVAMET spol. s r.o. –  greiner packaging slušovice s.r.o. – GRUND a.s. – KOVOLIS HEDVIKOV a.s. – L I N E T spol. s r.o. – TRATEC - CS, s. r. o. – VOP CZ, s.p., – WITTE Nejdek, spol. s r.o. – GZ Media, a.s. - Smurfit Kappa Czech s.r.o. - BRISK Tábor a.s. - Typos, tiskařské závody, s.r.o. - TOKOZ a.s. - KLEIN automotive s.r.o. - Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
 • Zkušenosti: více než 10 let praxe v poradenské a vzdělávací činnosti a v oblasti LEAN.

Ing. Jakub Myška

projektový manažer

 • Absolvent fakulty strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně a Technické univerzity v Chemnitz (Německo).
 • Profesní orientace: štíhlý podnik, štíhlá výroba, projektový management, týmové řešení problémů, efektivita strojních zařízení a linek, TPM – totálně produktivní údržba, vizuální podnik, projektování výrobních pracovišť, One Piece Flow, shopfloor management, kultura štíhlého podniku a štíhlý management a jiné.
 • Vybrané reference: ředitel závodu ve společnosti PEHA GROUP a HONEYWELL COMPANY, výrobní ředitel, vedoucí zlepšovatelského týmu ve společnosti HONEYWELL spol. s r.o., ředitel závodu ve společnosti ANDREW TELECOMMUNICATIONS s.r.o., vedoucí výroby ve společnosti CARCLO PLC., vedoucí výrobního úseku ve společnosti IMI International s.r.o., vedení a řízení projektů ve společnostech Engel strojírenská spol. s r.o. - Datwyler Sealing Technologies CZ s.r.o. - FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s. - TNS SERVIS s.r.o. - TOKOZ a.s.
 • Zkušenosti: více než 15 let praxe na manažerských pozicích a v oblasti LEAN.

Bc. Vlastimil Ježek, IEn.

projektový manažer

 • Absolvent oboru andragogika – personální management na Univerzitě Palackého v Olomouci, absolvent studijního programu Průmyslové inženýrství.
 • Profesní orientace: vedení a řízení lidí, systémy motivace a odměňování pracovníků, zlepšovatelské hnutí, projektové řízení, týmová práce, štíhlý podnik, efektivní řízení a plánování, efektivita strojních zařízení, TPM, shopfloor management, LEANdesign, optimalizace hodnotového toku apod.
 • Vybrané reference: výrobní ředitel ve společnostech Česká Zbrojovka a. s., TOSHULIN, a.s., PSP Engineering a.s., generální ředitel společnosti Strojírny Prostějov, a. s., vedení a řízení projektů ve společnostech Miroslavské strojírny, s.r.o. - JUTA a.s. - GZ Media, a.s. - greiner packaging slušovice s.r.o. - VOP CZ, s.p. - Typos, tiskařské závody, s.r.o. - TOKOZ a.s. - KOPOS KOLÍN a.s.
 • Zkušenosti: více než 25 let praxe na manažerských pozicích a v oblasti LEAN.

Ing. Vladimír Müller, IEn.

projektový manažer

 • Absolvent oboru technologie výroby letadel na ČVUT Praha, absolvent ročního certifikovaného studijního programu průmyslové inženýrství, zahraniční stáže zaměřené na LEAN ve společnostech Boeing (USA) a SAAB (Švédsko).
 • Profesní orientace: Vedení a řízení lidí, plánování a řízení výroby, štíhlý podnik, štíhlá výroba, budování štíhlého výrobního systému a strategie zavádění, systémy kontinuálního zlepšování, 5S, vizuální management, shop floor management, moderace WS, strukturované řešení problémů kvality, projektový management a jiné.
 • Vybrané reference: Aero Vodochody, a.s., z pozice leteckého mechanika prošel přes funkce vedoucího výrobního plánování zahrnující hlavní plán, plánování výroby dílů a podsestav a plánování montáží, dále technického ředitele a poté výrobního ředitele se zodpovědností za 800+ zaměstnanců, zaměření na vedení a podporu LEAN aktivit v rámci společnosti (vytvoření operačního systému WING, získání statusu UTC Gold Supplier).
 • Zkušenosti: více než 15 let praxe na manažerských pozicích a v oblasti LEAN.

Ing. Marek Pavka, IEn.

senior konzultant

 • Absolvent oboru Příprava a řízení výroby na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, absolvent studijního programu Průmyslové inženýrství.
 • Profesní orientace: Optimalizace výrobních pracovišť a linek, tvorba layoutů, stanovení norem spotřeby času, 5S, standardizace a vizualizace, One Piece Flow, SMED, zvýšení efektivity výrobního zařízení a jiné.
 • Vybrané reference: L I N E T spol. s r.o. – nkt cables s.r.o. – Schiedel, s.r.o. – VOP CZ, s.p. – Datwyler Sealing Technologies CZ s.r.o. – SAS Autosystemtechnik s.r.o. – GZ Media, a.s. – HOBRA - Školník s.r.o. - ZODIAC GALLEYS EUROPE S.R.O. - FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o. - Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o.
 • Zkušenosti: více než 5 let praxe na manažerských pozicích a v oblasti LEAN.

Bc. David Fiala, IEn.

senior konzultant

 • Absolvent vysoké školy ARC v Kolíně, absolvent ročního certifikovaného studijního programu průmyslového inženýrství, Six Sigma Black belt.
 • Profesní orientace: Optimalizace výrobních pracovišť a linek, štíhlá logistika, Kanban, analýza a normování práce, 5S, standardizace a vizualizace, One Piece Flow, zvýšení efektivity výrobního zařízení, SMED, řízení kvality, systémy zlepšovacích návrhů a jiné.
 • Vybrané reference: průmyslový inženýr a technik kvality ve společnosti KOPOS KOLÍN a.s., realizace projektů ve společnostech L I N E T spol. s r.o., – HOBRA-Školník s.r.o., – FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o., – Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o.
 • Zkušenosti: více než 15 let praxe v oblasti LEAN a kvality.

Ing. Michal Demečko

konzultant

 • Absolvent oboru Průmyslové inženýrství na Technické univerzitě v Košicích.
 • Profesní orientace: VSM, 5S, standardizace a vizualizace, SMED, One Piece Flow, Lean Flow, zvyšování efektivity výrobního zařízení, optimalizace linek, analýza a měření práce, statistické řízení procesů.
 • Vybrané reference: ArcelorMittal Ostrava a.s. - FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o. - HOBRA - Školník s.r.o. - KASPER CZ s.r.o. - KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o. - SAS Autosystemtechnik s.r.o. - SCHNEEBERGER Mineralgusstechnik s.r.o. - Smurfit Kappa Czech s.r.o. - Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o. - VOP CZ, s.p. - Y-Soft Corporation, a.s.
 • Zkušenosti: více než 15 let praxe na manažerských pozicích a v oblasti LEAN.