• Nacházíte se zde:
  • O nás
  • Příběh API

Příběh API

API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. vznikla jako společný projekt Ing. Zbyňka Frolíka (Linet spol. s r.o.) a prof. Jána Košturiaka (IPA Slovakia, s.r.o.). Cílem bylo nabídnout novou koncepci vzdělávání v oboru průmyslové inženýrství a přispět ke zvýšení podnikového know-how. Slavnostního otevření 6. října 2005 se zúčastnili mimo jiné i tehdejší starosta města Slaný – RNDr. Ivo Rubík a místopředseda vlády České republiky pro ekonomiku Martin Jahn.

Slovy Ing. Zbyňka Frolíka:
"Důvodem, proč jsme podnikovou univerzitu založili, je skutečnost, že v praxi stále narážíme na nedostatek připravených odborníků, kteří dokáží řídit inovační týmy a rozvojové projekty. Firmy mají problémy i s absolventy, kteří nastupují do práce s teoretickými znalostmi bez větších praktických dovedností. Proto vznikl náš projekt, jehož výjimečnost nespočívá jen ve specializaci na produktivitu a inovace, ale také ve velmi úzkém propojení s podnikovou praxí."

API již od počátku slouží i k „síťování podniků" a sdílení know-how mezi obory, jelikož jejich na první pohled neslučitelnost bývá mnohdy pouze zdánlivá (např. Linet může velmi úspěšně čerpat ze zkušeností automobilového průmyslu apod.).

Původně primárně vzdělávací instituce se během let rozvinula do mnohem širších rozměrů. Své místo si kromě již zmiňovaného prakticky orientovaného vzdělávání našla v realizaci projektů a konzultační činnosti v oboru průmyslové inženýrství, její tým působil již v mnoha (nejen) výrobních společnostech. Stala se tak uznávaným centrem průmyslového inženýrství, poskytujícím služby v úzce zaměřeném oboru, ale v komplexní podobě (semináře, konference, tréninky, firemní vzdělávání, projekty a konzultace, roční studijní program Průmyslové inženýrství, Letní škola pro studenty, vydávání vlastního odborného časopisu atd.).

Za dobu své existence prošla API nejrůznějšími změnami a na své cestě udělala velký krok kupředu. Oddělila se od IPA Slovakia, rozšířila portfolio svých služeb, obměnila svůj tým, ale původní myšlenka je stále stejná: nabídnout novou koncepci vzdělávání v oboru průmyslové inženýrství, „síťovat" podniky, sdružovat lidi se zájmem o inovace, průmyslové inženýrství, zlepšování.

„API prošla dynamickým vývojem, po letech se stala stálicí v poskytování poradenství a vzdělávání v oblasti průmyslového inženýrství a je první volbou. Důkazem je, že podniky opakovaně posílají své pracovníky na studijní program a je i velký zájem o podnikové projekty, vzdělávací semináře a konference. API se stala lídrem v oboru – přeji jí, aby jí to dlouho vydrželo."

Ing. Zbyněk Frolík

Zbyněk Frolík

Ing. Zbyněk Frolík při slavnostním otevření API

 

Ivo Rubík

"Zbyňka Frolíka, jenž je jedním z autorů tohoto projektu, znám velmi dlouho. Je explozí myšlenek a idejí. Jsem přesvědčen, že společnost má našlápnuto k vynikající budoucnosti." 

To jsou slova tehdejšího starosty Slaného – RNDr. Ivo Rubíka.