Reference

Vybrané reference – konzultační činnost

 

ŠKODA AUTO a.s.

KVP Kaskáda

 • Definice a nastavení systému KVP workshopů.
 • Trénink a příprava interních moderátorů.
 • Moderace optimalizačních workshopů ve výrobě, logistice a administrativě.

 

"Ve spolupráci se společností API jsme nastartovali nový optimalizační proces v naší společnosti a tím jsme podstatným způsobem zlepšili naši konkurenceschopnost."

Ing. Miroslav Žitník
Vedoucí - výrobní systém Škoda 


GRUND a.s.

Budování štíhlého výrobního systému

 • Vstupní monitoring podniku.
 • Budování týmové práce.
 • Implementace 5S a standardizace práce.
 • Objektivizace norem.
 • Zkracování přípravných časů.
 • Zavedení systému zlepšovacích návrhů. 

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Simulace nové výrobní linky metodou 3P

 • Simulace layoutu a materiálových toků.

Tvorba a rozvoj tréninkového centra

 • Definice konceptu tréninkového centra.
 • Tvorba jednotlivých modulů tréninkového centra.
 • Příprava simulačních her.

Budování štíhlého výrobního systému

 • Vstupní monitoring podniku.
 • Podpora při nastavení systému zlepšování procesů napříč podnikem.

Komplexní vzdělávání zaměstnanců

 

„Díky detailně a precizně provedené Corporate Diagnosis jsme hned od počátku věděli, na které oblasti je nutné se zaměřit. S podporou metodického vedení API jsme velmi rychle postupovali vpřed a společnou prací dosáhli hned v prvním roce velmi významných úspěchů, které měly pozitivní vliv na další rozvoj společnosti."

Ing. Vladimír Műller, IEn.
ředitel výroby  


Witte Automotive

Optimalizace výrobních linek T5, ULE a Golf.

 • Analýza současného stavu, identifikace potenciálu na zlepšení.
 • Návrh layoutu a balancování linek.
 • Podpora při přestavbě a náběhu výroby.

Budování týmové práce na pilotních střediscích.

 • Nastavení týmových ukazatelů.
 • Systém hodnocení a odměňování týmů.

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti průmyslového inženýrství 


nkt cables Vrchlabí s.r.o.

Budování štíhlého výrobního systému

 • Zvyšování produktivity vybraných výrobních linek.
 • Implementace 5S a standardů práce.
 • Zkracování časů přestaveb.
 • Analýza práce údržby a definování klíčových oblastí zlepšení.
 • Podpora při tvorbě NPS (nkt production system).

nkt cables s.r.o. (závod Kladno)

Zvyšování výkonností výrobních linek

 • Definování ukazatelů a implementace Shop Floor Managementu.
 • Definování nových standardů práce.
 • Zkracování přípravných časů, implementace prvotních kroků TPM.

nkt cables s.r.o. (závod Velké Meziříčí)

Vstupní analýza výrobních procesů

 • Zhodnocení stávající výkonnosti.
 • Definování oblastí pro zlepšení, určení potenciálu.
 • Navržení plánu implementace LEAN ve společnosti.

Zvyšování výkonností výrobních linek

 • Definování ukazatelů a implementace Shop Floor Managementu.
 • Definování nových standardů práce.
 • Zkracování přípravných časů, implementace prvotních kroků TPM. 

VOP CZ, s.p.

Optimalizace materiálových a informačních toků

 • Detailní analýza materiálových a informačních toků.
 • Definice nového layoutu výrobního závodu.
 • Detailní rozvržení technologií v jednotlivých halách.
 • Snížení průběžné doby výroby, manipulace a rozpracovanosti.

Snížení nákladů na vybraný produkt (svařenec)

 • Identifikace ztrát a potenciálů zlepšení v oblasti organizace práce a technologie.
 • Definice nových standardů práce.
 • Snížení potřebných normohodin lidské i strojní práce. 

Zentiva, k.s.

Podpora rozvoje LEAN filosofie v oddělení vývoje

 • Nastavení strategie LEAN filosofie ve vývojovém oddělení.
 • Vzdělávání a metodická podpora v oblasti LEAN projektů.
 • Moderace workshopů a podpora při racionalizaci informačních toků. 

Schiedel, s.r.o.

Transfer výrobních technologií a procesů

 • Podpora při přesunu výroby ze zahraničního závodu do závodu v Teplicích.
 • Návrh layoutů, materiálových toků a systému řízení výroby.
 • Podpora při náběhu transferované výroby.

Zvýšení kapacity výrobního závodu

 • Racionalizace materiálových a informačních toků.
 • Změna layoutu jednotlivých výrobkových skupin.
 • Nastavení efektivního plánování a řízení výroby včetně zavedení KANBAN okruhů.

Definování objektivních výrobních časů a výkonových norem

 • Tvorba interní metodiky normování práce a výpočtu spotřeby času.
 • Normotvorba veškerých strojních operací a ručních činností.
 • Racionalizace pracovišť s cílem odstranění zjevného plýtvání.

 

„Správné nastavení výrobních časů nám umožnilo lépe plánovat výrobní tok, což se příznivě projevilo ve stabilitě výrobního plánu, získaná data z měření odkryla další skryté rezervy a stala se tak výchozím bodem pro zvyšování produktivity v následujících letech."

Ing. Martin Marek
Plant Manager 


greiner packaging slušovice s.r.o. 

Budování štíhlého podniku

 • Vstupní monitoring společnosti, strategické nastavení LEAN aktivit.
 • Podpora při realizaci projektů v oblasti standardizace práce, 5S, materiálových toků, kvality procesů, sdílení znalostí.
 • Zavádění TPM a autonomní údržby.

Praktické tréninky pracovníků 


L I N E T spol. s r.o. 

Rozvoj dodavatelů

 • Definice metodiky hodnocení a rozvoje dodavatelů.
 • Realizace pilotních auditů a rozvojových dodavatelských workshopů.

Projektování nové univerzální montážní linky

 • Navržení nového konceptu linky zajišťující montáž různých typů lůžek.
 • Podpora při projektování a náběhu linky.

Analýza vybraných výrobních a logistických procesů

 • Analýza úzkých míst.
 • Snímky pracovního dne, identifikace plýtvání v procesu.
 • Návrhy na zlepšení a racionalizaci.

Srovnání přístupů k normování práce ( REFA x Basic MOST)

 • Porovnání přístupů na vybraných procesech a operacích, identifikace odchylek.
 • Definování vhodné metodiky normování pro jednotlivé technologie a operace. 

VITANA, a.s. 

Zhodnocení efektivity výrobních a logistických procesů v jednotlivých výrobních závodech

 • Analýza využití pracovníků a strojních zařízení.
 • Posouzení organizační struktury.
 • Definování návrhů na zlepšení včetně postupu implementace.

Zvyšování efektivity plnících linek

 • Analýza prostojů a ztrátových časů.
 • Zkracování časů přestaveb, definice standardů přestavby.
 • Implementace prvotních kroků TPM.

Škola mistrů

 

Pilotní projekt realizovaný na lahvárenské lince cíl splnil a zároveň se podařilo vyřešit, díky zlepšení OEE (Overall Equipment Electivity), kapacitní problémy výrobní linky, se kterými jsme se poslední dva roky na této lince setkávali. Oceňuji profesionální přístup realizátorů projektu. Nejlepším důkazem naší spokojenosti je pokračující spolupráce s API na dalších projektech."

Vítězslav Vlk
Ředitel výroby a logistiky


ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Standardizace a vizualizace pracovišť

 • Definice interní metodiky a postupu implementace 5S, vizualizace procesů.
 • Zavádění 5S na pilotních pracovištích.
 • Nastavení systému auditovaní pracovišť.

TPM a standardy autonomní údržby

 • Nastavení pravidelné a preventivní údržby strojního zařízení.
 • Tvorba standardů autonomní údržby.

Vzdělávání vedoucích závodů, mistrů, technických pracovníků a výrobních předáků