REFERENCE

Vybrané reference - vzdělávání

 

1) Reference - semináře

 

Systémy kontinuálního zlepšování procesů

„Přínosem semináře pro mne byly především informace o motivačním odměňování pracovníků a praktické rady a tipy pro oceňování zlepšovacích návrhů (Kaizen podnětů). Celé školení bylo na velice profesionální úrovni s vysokou znalostí lektora.“

Jiří Šimůnek,
nkt cables s.r.o. Kladno


 Řízení Lean projektů

„Ze semináře si odnáším především informace o kladení důrazu na týmovou práci a rozdělení jednotlivých rolí v týmu. Lektor byl velmi dobrý, s příjemným vystupováním a perfektní znalostí problematiky.“

Jan Novák
KONE Industrial – koncern s.r.o.


TPM

„Byla to výborná příležitost pro srovnání zkušeností se zaváděním TPM, která účastníkům přinesla hodně nové inspirace – např. s elektronickým vyhodnocením strojů. Součástí akce byla i velmi zajímavá exkurze ve fi rmě Continental Barum s.r.o., kde bylo možno na vlastní oči vidět praktické ukázky aplikace různých prvků TPM.“

Ing. Miloš Surový
Datwyler Sealing Technologies CZ s.r.o.


 Lean layout výrobního podniku

„Seminář byl pro mě, člověka s dlouholetou praxí jak v externí, tak interní logistice velkým přínosem. Zmiňované postupy a standardy byly navíc prezentovány v praxi. Bohužel toto téma je natolik obsáhlé, že by si zasloužilo více času než jen osm hodin. Určitou část procesů si dokáži představit k aplikování v naší společnosti a již jsem některé i navrhnul ke schválení. Velice oceňuji i vložení reálných příkladů během školení. S profesionalitou semináře jsem natolik spokojený, že jsem doporučil Vaši společnost i mým obchodním partnerům.“

Rostislav Švéda
2VV s.r.o.


 Analýza a normování práce

„Školení bylo velmi zajímavé, oceňuji vysvětlení na praktických případech a ukázkách. Ze semináře si odnáším informace o použití metody MOST v praxi.“

Ing. Pavlína Šťastná
ept connector s.r.o.


 Lean v prostředí malosériové výroby

„Velmi oceňuji bohaté zkušenosti lektora z praxe různých firem. Největším přínosem jsou pro mne informace o zeštíhlení výroby, organizaci a práci s lidmi.“

Miroslav Páša
Agrostroj Pelhřimov, a.s.


2) Reference - firemní vzdělávání

 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Vzdělávání vedoucích závodů, mistrů, technických pracovníků a výrobních předáků

 • Školení v oblasti štíhlé výroby, metod a nástrojů průmyslového inženýrství.
 • Praktické workshopy zaměřené na standardizaci procesů a pracovišť, metodu 5S.
 • Tréninky TPM, autonomní údržby.
 • Specifické kurzy z oblasti štíhlé výroby pro skupinu talentů.

 

Největší přínos tréninku shledala většina posluchačů v seznámení s problematikou štíhlého pracoviště. Rovněž velmi pozitivní ohlas mělo seznámení s průmyslovou moderací pomocí workshopu a interaktivní nácvik, jak by takový workshop mohl probíhat. Prakticky zaměřená část pomohla přesvědčit zaměstnance o pozitivech štíhlého podniku a pomůže tak získané teoretické znalosti zavést do praxe na každém pracovišti. Oceňujeme rovněž profesionální a vstřícný přístup lektora Marcela Pavelky. Díky jeho snaze a pozitivnímu přístupu jsme byli schopni přesvědčit naše zaměstnance o užitečnosti Lean filozofie a začít tak postupně s uplatňováním jednotlivých metod v praxi."

Mgr. Veronika Muroňová
Vedoucí oddělení vzdělávání rozvoj a GEDP


AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Komplexní vzdělávání zaměstnanců

 • Tréninky výrobních pracovníků, mistrů a středního managementu.
 • Metodické workshopy na pilotních pracovištích.
 • Účast na ročním vzdělávacím programu Průmyslové inženýrství.

 

Společnost API disponuje v dostatečné míře znalostmi a zdroji pokrývající komplexní potřeby naší společnosti v oblasti vzdělávání metod štíhlé výroby. Kvalita a úroveň prováděných školení se ve výsledku projevuje při realizaci zlepšovacích aktivit. Flexibilní a lidský přístup školitelů zajišťuje vhodnou komunikační a prezentační formu pro všechny úrovně organizační struktury. Přínosy těchto školení zásadně přispívají k úspěchu Aera Vodochody při naplňování jeho strategie."

Ing. Vladimír Műller, IEn.
ředitel výroby


Witte Automotive

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti průmyslového inženýrství

 • Trénink analýzy a normování práce.
 • Tréninky výrobních předáků, mistrů, techniků v oblasti štíhlé výroby.
 • Vzdělávání v oblasti štíhlého vývoje.
 • Účast vybraných pracovníků na ročním vzdělávacím programu Průmyslové inženýrství. 

VITANA, a.s. 

Škola mistrů

 • Školení v oblasti základních manažerských dovedností.
 • Metodické tréninky zaměřené na jednotlivé LEAN nástroje.
 • Podpora při implementaci změn. 

greiner packaging slušovice s.r.o. 

Praktické tréninky pracovníků

 • Vzdělávání v oblasti metod a nástrojů průmyslového inženýrství pro výrobní a technicko-hospodářské pracovníky.
 • Trénink analýzy a měření práce.
 • Metodické tréninky a praktické workshopy s cílem eliminace plýtvání. 

Toyoda Gosei Czech, s.r.o. 

Praktické LEAN tréninky a workshopy

 • Vzdělávání výrobních pracovníků, team leaderů a managementu.
 • Tréninky a workshopy zaměřené na identifikaci plýtvání, standardizaci práce, SMED, VSM, kvalitu a další.

Vzdělávání zaměstnanců formou interaktivních her

 • Vzdělávání team leaderů a operátorů.
 • Krátký metodický trénink.
 • Interaktivní manažerské hry zaměřené na oblast štíhlé výroby a logistiky.
 • Praktický workshop s cílem podání konkrétních zlepšovacích návrhů. 

Bühler CZ s.r.o.

Trénink a praktický workshop zaměřený na zkrácení přestavby strojních zařízení

 • Krátký metodický trénink.
 • Praktický workshop s cílem identifikace plýtvání při přestavbě a návrhu nového standardu přestavby.

Systematické vzdělávání a rozvoj pracovníků formou pravidelné účasti na ročním studijním programu Průmyslové inženýrství

 

Studium mne naučilo mít otevřené oči, pochopit smysl věcí a navrhovat nová řešení. Prohloubil jsem si teoretické znalosti o metodách PI a především se je naučil aplikovat v praxi. Velmi přínosné bylo získání nových vazeb v jiných společnostech, navázání kontaktů se spolužáky a lektory API. Děkuji za kvalitní studijní program, který mne bezesporu posunul v profesním životě dále. Je realizován na vysoké odborné úrovni."

Roman Mihulka
Vedoucí úseku Engineering 


Kermi s.r.o.

Systematické vzdělávání a rozvoj pracovníků formou pravidelné účasti na ročním studijním programu Průmyslové inženýrství

Tréninky a praktické workshopy zaměřené na základní LEAN nástroje

 • Vzdělávání výrobních pracovníků, mistrů a managementu.
 • Zaměření na projektové řízení, identifikaci plýtvání, analýzu a normování práce, štíhlou logistiku a oblast kvality.
 • Praktická realizace na pilotních pracovištích. 

Alfmeier CZ s.r.o. 

Tréninky výrobních pracovníků a středního managementu

 • Tréninky a praktické workshopy zaměřené na štíhlou výrobu, zkracování přestaveb strojních zařízení a linek a analýzu a normování práce. 

Smurfit Kappa Czech s.r.o.

SmurfitKappa LEAN Akademie

 • 2 leté praktické vzdělávání vybrané skupiny pracovníků z řad mistrů, vedoucích údržby, vedoucích kvality, plánování a technologie.
 • Součástí akademie realizace praktických projektů v časovém rozsahu 4 měsíců s jasně definovanými cíli, postupem a realizačním týmem.
 • Vzdělávání zaměřeno na zvýšení efektivity strojního zařízení, SMED, 5S, TPM, kvalitu procesu apod.  

Plzeňský Prazdroj, a.s. 

Prohloubení znalostí v oblasti průmyslového inženýrství

 • Praktický trénink pro pracovníky oddělení WCM (World Class manufacturing).
 • Zaměření na analýzu a měření práce, ergonomii práce a pracovního místa. 

Brose CZ, spol. s r.o. 

Trénink zvyšování znalostí pracovníků KVP

 • Trénink s cílem motivace účastníků do zlepšovatelských aktivit.
 • Prohloubení znalostí v oblasti LEANu a štíhlé výroby, získání dovednosti v oblasti vedení KVP workshopů.
 • Aplikace nabytých vědomostí pomocí simulačních her. 

DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. (závod Kadaň)

Vzdělávání v oblasti štíhlé výroby – úroveň Bronz

 • Vzdělávání pracovníků k dosažení úrovně Bronz (hodnocení znalostí nadnárodní interní metodikou Donaldson)
 • Tréninky skupiny výrobních a administrativních pracovníků v principech LEAN, toku hodnoty podnikem, 5S, standardizace procesů, vizualizace pracovišť, QCO, TPM.
 • Příprava na zvládnutí zkoušky úrovně Bronz.

Vzdělávání na úrovni Gold


DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. (závod Klášterec)

Implementace štíhlé výroby pro specifické podmínky výrobního závodu

 • Trénink vedoucích pracovníků v oblasti LEAN s praktickou aplikací daných poznatků či případovou studií formou simulační hry.
 • Tematické zaměření jednotlivých modulů na principy štíhlé výroby, QCO (SMED), Kaizen Office - zlepšování procesů v administrativě a VSM.

Vzdělání v oblasti vedení LEAN projektů

 • Metodický trénink pracovníků v oblasti vedení projektů metodou DMAIC.
 • Trénink komplexní metodiky řízení LEAN projektů od definování, sestavení týmu a harmonogramu projektu, nastavení cílů a jejich měření až po fázi kontroly a uzavření projektu.
 • Nabytí znalostí analýzy procesů a efektivního řešení problémů.