Odborná rada

Zbyněk FrolíkIng. Zbyněk Frolík

Společnost, pozice:
API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. - spoluzakladatel a společník
CEO Linet Group - zakladatel, řídící společník a jednatel

Profil na LinkedIn

Proč jsem v redakční radě časopisu:
Časopis jsem založil, a tak cítím odpovědnost dohlížet na jeho úroveň a plnění cílů, které jsme při založení určili. Muhu být stále in a sledovat, jak se inovace, které jsou mi bytostně vlastní, podílí na rozvoji českého podnikání.

Kterou zásadou z oblasti zlepšování a LEAN se nejvíce řídím:
Neexistuje nejde, vždy se najde nové lepší řešení.

Životní krédo:
Být předmětem touhy, nikoli pouhé volby.


Tomáš KolářIng. Tomáš Kolář

Společnost, pozice:
CEO Linet Group - generální ředitel

Profil na LinkedIn

Proč jsem v redakční radě časopisu:
Linet je výrobní firma s velmi integrovaným procesem. Jsem schopen zkušenosti jak sdílet, tak významně čerpat od zkušených kolegů.

Životní krédo:
Pokud hodně chceš, tak to dokážeš! Stačí jen hodně chtít.


Jiří KolářIng. Jiří Kolář

Společnost, pozice:
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. - personální ředitel

Profil na LinkedIn

Proč jsem v redakční radě časopisu:
Jsem jedním ze zakládajících členů Akademie produktivity a inovací. Jako člen redakční rady API mám možnost porovnávat různé přístupy k implementaci LEAN metodiky ovlivněné nejen oborem podnikání, ale i různou firemní kulturou a podporovat sdílení těchto zkušenosti prostřednictvím časopisu s našimi čtenáři.

Kterou zásadou z oblasti zlepšování a LEAN se nejvíce řídím:
Správně popsaný problém je už minimálně z poloviny vyřešen. Výsledek mé práce musí být k užitku zákazníkovi.

Životní krédo:
Když je vůle, lze vyřešit téměř vše.


Jiří GernerIng. Jiří Gerner

Společnost, pozice:
Amphenol Tuchel Industrial GmbH - Plant manažer

Proč jsem v redakční radě časopisu:
Inspirující prostředí se zajímavými lidmi a nad tématy, která mě baví, navíc pro dobro šíření efektivních principů ke zvýšení konkurenceschopnosti, které jsou v českém průmyslu zatím stále málo uplatňované.

Kterou zásadou z oblasti zlepšování a LEAN se nejvíce řídím:
Konzistence slov a činů. Podle mne nejdůležitější princip, který je skryt v mnoha nástrojích a principech Leanu. Dal by se nazvat i jinak – konání na základě faktů bez skryté agendy. Možná bychom se divili, kdyby vyšly najednou najevo všechny motivy všech, kteří se zaštiťují Leanem a inovacemi :-).

Životní krédo:
Žádné nemám, ale kdybych ho měl tvořit, tak něco v tom smyslu: žít tak, abych využil co nejvíce své talenty a nikdy se nemusel za sebe stydět.


Bronislav PřevrátilIng. Bronislav Převrátil, Ph.D.

Společnost:
CHART FEROX, a.s.

Profil na LinkedIn


František KulovanýIng. František Kulovaný jr., MBA

Společnost, pozice:
BAEST Machines & Structures, a.s. - člen představenstva a ředitel společnosti

Profil na LinkedIn

Proč jsem v redakční radě časopisu:
Je to vhodná platforma setkávání se zajímavými lidmi, praktickými aplikacemi metod štíhlého managementu a současně i možnosti předávat poznatky dále a inspirovat ostatní.

Kterou zásadou z oblasti zlepšování a LEAN se nejvíce řídím:
Vždy je možné dosáhnout vyšší efektivity.

Životní krédo:
Jsem realistický optimista.


Marcel PavelkaIng. Marcel Pavelka, IEn.

Společnost, pozice:
API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. - jednatel

Profil na LinkedIn

Proč jsem v redakční radě časopisu:
Kromě z podstaty společníka API, který časopis vydává, je to pro mě možnost, jak se nejen pravidelně potkávat s inspirativními lidmi se zájmem o průmyslové inženýrství a inovace, ale také možnost prostřednictvím časopisu seznámit čtenáře se zajímavými tématy. Setkávání redakční rady časopisu mě zkrátka baví.

Kterou zásadou z oblasti zlepšování a LEAN se nejvíce řídím:
Jsou dvě. První - je nutné vidět věci z pohledu zákazníka, definovat a doručit mu co nejvyšší přidanou hodnotu. Druhou zásadou je fakt, že zlepšování je nikdy nekončící proces a vždy je možnost, jak se posunout dále kupředu.


Tomáš HoferIng. Tomáš Hofer, IEn.

Společnost, pozice:
Notino s.r.o. - ředitel logistiky

Profil na LinkedIn

Proč jsem v redakční radě časopisu:
V roce 2009 jsme se seznámil s průmyslovým inženýrstvím a ihned jsem LEAN filozofii vzal za své. V rámci redakční rady se potkávám s velmi zajímavými lidmi z různých odvětví. Čerpám tak nápady a inspiraci, které si následně přizpůsobím své praxi. Na druhou stranu se rád podělím o své zkušenosti například formou článků. Podle mne by lidé měli navzájem sdílet informace a tím se rychleji posouvat kupředu.

Kterou zásadou z oblasti zlepšování a LEAN se nejvíce řídím:
Jsem až extrémně zaměřený na zákazníka. Zabýváme se každou stížností, i když je celkový výsledek 99,99 %. V tomto případě mají absolutní hodnoty přednost před procenty. Další zásadou, kterou se řídím, je umět se dívat. Je velmi důležité na první pohled rozeznat, že proces není zdravý a potřebuje péči.

Životní krédo:
Všichni jsme si rovni.


Vladimír MüllerIng. Vladimír Müller, IEn.

Společnost, pozice:
API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. - projektový manažer

Profil na LinkedIn

Proč jsem v redakční radě časopisu:
Setkávám se s velmi zajímavými lidmi a mám možnost ovlivňovat zaměření a skladbu obsahu s ohledem na aktuální situaci ve firmách a vytvářet tak prostor pro sdílení zajímavých témat v oblasti průmyslového inženýrství.

Kterou zásadou z oblasti zlepšování a LEAN se nejvíce řídím:
Každý proces, dovednost nebo vztah lze neustále vylepšovat. Platí to jak pro pracovní, tak i pro osobní život.

Životní krédo:
Největší omezení nebo překážky v našem životě nepřicházejí zvenku, ale zevnitř, a proto se naučme primárně překonávat hlavně sami sebe a dokážeme vše, po čem toužíme.


Vlastimil JežekBc. Vlastimil Ježek, IEn.

Společnost, pozice:
API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. - projektový manažer

Profil na LinkedIn

Proč jsem v redakční radě časopisu:
Není nutné znát vše dnes,
stačí vědět, co kde hledat.
Vidět stromy a vnímat les
a best practise umět předat.

Pro zájemce o ochytření,
taky pro vlastní potěchu,
zkušenosti rád vždy včlením
do příspěvků k ÚSPĚCHU.

Kterou zásadou z oblasti zlepšování a LEAN se nejvíce řídím:
Nemusíte měnit vůbec nic – přežití není povinné.
Pro bystré ženy a schopné chlapy máme vždycky know-how z API.

Životní krédo:
Život je příliš krátký na to, aby byl ještě malý.


Lukáš FormánekIng. Lukáš Formánek, MBA

Společnost, pozice:
Družstevní závody Dražice člen skupiny NIBE - technický ředitel

Profil na LinkedIn

Proč jsem v redakční radě časopisu:
Kdo nezažil tu bouři mozků, neví, o čem je řeč. Tuhle partu lidí spojuje upřímný zájem o to, jak věci zlepšovat a hýbat naším průmyslem dopředu. Je to skupina lidí různých názorů, oborů a praxe a velmi si jich vážím. Je to prostě obohacující.

Kterou zásadou z oblasti zlepšování a LEAN se nejvíce řídím:
Selský rozum a Paretův princip. Maximální efekt při minimálních nákladech.

Životní krédo:
Optimista se i v práci směje :-).


Juraj BujňákIng. Juraj Bujňák

Společnost, pozice:
Feintool System Parts Most - General Manager

Profil na LinkedIn

Proč jsem v redakční radě časopisu:
Časopis je věcný a smysluplný svým obsahem.

Kterou zásadou z oblasti zlepšování a LEAN se nejvíce řídím:
Selský rozum.

Životní krédo:
Životní krédo nemám, jenom dva aspekty života - rodina a zdraví.


Tomáš PrůžekTomáš Průžek, IEn.

Společnost, pozice:
Czech Airlines Technics - LEAN manažer

Profil na LinkedIn

Proč jsem v redakční radě časopisu:
Důvodem, proč jsem součástí redakční rady, je to, že neustálé zlepšování a inovace jsou mým koníčkem i prací současně. Rád se setkávám s kolegy z redakční rady a sdílím s nimi jejich zkušenosti, které jsou pro mne velmi inspirativní. Druhým důvodem je, že se i já mohu podělit o své zkušenosti a znalosti s ostatními a učit se jeden od druhého. Práce v redakční radě mě naplňuje a zároveň posouvá dál.

Kterou zásadou z oblasti zlepšování a LEAN se nejvíce řídím:
Spoléhám se na fakta, každý proces se dá neustále zdokonalovat s použitím LEAN nástrojů či inovací.

Životní krédo:
Pracuj tvrdě, usmívej se a nevzdávej se.


Tomáš VachIng., Bc. Tomáš Vach

Společnost, pozice:
MODUS, spol. s r.o. - interní lektor

Proč jsem v redakční radě časopisu:
Všichni lidé v redakční radě jsou velice časově vytížení a zajímaví lidé. Je až s podivem, že si přesto najdou čas a chuť ve svém volném čase psát články, pravidelně se setkávat a diskutovat o průmyslovém inženýrství, inovacích a chtějí pro čtenáře časopisu vymyslet zajímavá témata, která je mohou inspirovat. Pokud děláte něco, co Vás baví, nemá smysl to více rozepisovat.

Kterou zásadou z oblasti zlepšování a LEAN se nejvíce řídím:
Odstranit hrubé plýtvání ve výrobě je nesmírně důležité, ale je to jen odkládání nevyhnutelného. Pouze inovace výrobků či procesů mohou přinést nové příležitosti v mnoha oblastech a budoucí udržitelný rozvoj firmy.

Životní krédo:
Pokud nic neočekávám, nemohu být zklamán, mohu být jen mile překvapen.


Jana BejčkováMgr. Jana Bejčková

Společnost, pozice:
API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. - manažerka publikačních činností

Proč jsem v redakční radě časopisu:
Velmi mne baví celý proces tvorby časopisu a spolupráce s nadšenými lidmi v redakční radě. Přestože jsou to hodně časově vytížení lidé, najdou si čas, aby přijeli z různých koutů republiky a připravovali témata, sdíleli zkušenosti, psali články - a toho si nesmírně vážím. Témata, kterými se časopis zabývá, se týkají hledání nových řešení, inovativních přístupů, což je mi velmi blízké.

Životní krédo:
Člověk zestárne, když přestane snít a své sny si plnit.