Nejnovější články

 
  • Nacházíte se zde:
  • Odborné články

Odborné články

Kvalitativní výtěžnost FPY stoupla ve firmě Bühler s.r.o. na 97 %

5. 2. 2020 - Michael Lorenc, IEn.

FPY (First-Pass Yield) je ukazatel kvality výroby. Tento ukazatel udává, kolik výrobních zakázek (popřípadě výrobků) projde napoprvé procesem bez neshody, tedy napoprvé správně. Hlavním cílem projektu bylo nastavení quality gate u vybraného výrobku v procesu svařování, dále pak zvýšení povědomí pracovníků o kvalitě, výroba bez nutnosti oprav a podchycení a eliminace vad během procesu.


Vzdělávání zaměstnanců v praxi aneb 3 případové studie

20. 1. 2020 - Ing. Marcel Pavelka, IEn.

Kvalifikovaní pracovníci jsou pro každou firmu v dnešní době již nutností. Získat je a udržet však nemusí být zrovna lehkou záležitostí. Pojďme se formou případových studií podívat, jak si s tímto problémem poradily společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., GZ Media, a.s. a Lindab, s.r.o.


Optimalizace výrobních linek Wg 140

13. 12. 2019 - Tomáš Feltl, IEn.

Kontrolované přesunutí produktových skupin z pracoviště strojní výroby s ruční manipulací (Wg 161) na pracoviště automatických tvářecích linek (Wg 140) za účelem zvýšení produkce a snížení nákladů.


Změna layoutu montáže v RM Gastro

13. 12. 2019 - Barbora Šimánková, IEn.

Návrh nového layoutu montáže, který umožní její fungování pouze v jedné osmihodinové směně namísto dvou, a to bez změny počtu pracovníků.


Toyota a Microsoft vyvinuli T-Stream – novou servisní platformu

13. 12. 2018 - Jakub Lochman

Průmysl manipulační techniky se mění a adaptuje stejně rychle jako jiné obory a sleduje podobné globální trendy, například e-commerce nebo digitalizaci. V některých ohledech tyto trendy dokonce aktivně spoluvytváří. Například jako Toyota Material Handling, světová jednička v oboru manipulační techniky a dalších řešení pro logistiku a skladování. Toyota důsledně sleduje, jak inovace v digitalizaci a konektivita může zlepšit nejen samotné vozíky a jejich výkonnost, ale také servisní služby. Výsledkem je T-Stream, vyvinutý společně se společností Microsoft.


Když OEE mám měřit, tak výsledkům chci věřit

5. 11. 2018 - Bc. Vlastimil Ježek, IEn.

Ve snaze předejít nekonečným polemikám, zda je situace dobrá, lepší nebo dokonce vynikající, je jedním ze základních atributů průmyslového inženýrství kvantifikace dosažených stavů. V praxi to znamená, že proti subjektivní dojmologii využíváme k argumentaci objektivní fakta a exaktní hodnoty sledovaných ukazatelů.


Maximální efektivita strojních zařízení je pro společnost NKT s.r.o. klíčová

5. 10. 2018 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

DRIVE: to je název rozsáhlého projektu ve společnosti NKT s.r.o., závod Velké Meziříčí. Byl zahájen v druhé polovině roku 2014 a jeho ústředním tématem je systematické zlepšování procesů. Koncepce projektu vychází ze strategie 2020 a je z velké části zacílena na maximální efektivitu strojních zařízení, která je pro společnost vzhledem k charakteru výroby naprosto klíčová.


Integrovaná telematika I_Site bude u Toyoty standardem

24. 9. 2018 - Petr Panáček

Hlavní motto společnosti Toyota Material Handling na letošním veletrhu CeMAT 2018 "Přemýšlejte jako Toyota" (Think:Like:Toyota) odkazovalo na principy štíhlého myšlení, soustředění na totální kvalitu výrobků, procesy eliminace veškerých ztrát a plýtvání zdroji všeho druhu. Tedy na hodnoty, které Toyota již mnoho let uplatňuje ve více než 650 vlastních továrnách, v kterých provozuje přes 16 500 vozíků (světově uznávaný Toyota Production System). Klíčem je technologie Toyota I_Site, tržní lídr v oblasti telematiky, fleet managementu a konektivity.


Digitální továrna doslova na dosah ruky

13. 9. 2018 - Tereza Valvodová - Siemens, s.r.o.

Průmyslová výroba se nachází na prahu rozsáhlých změn, které v následujících letech změní její celkovou podobu. Vize Průmyslu 4.0, která byla ještě donedávna pouhým virtuálním konceptem, je dnes již plně funkční realitou, kterou si můžete i „osahat". Příkladem jedné z prvních realizací koncepce Průmyslu 4.0, továrna s vůbec prvním digitálním provozem na světě, je výrobní závod společnosti Siemens v německém Ambergu.


Komplexní pohled na efektivitu strojního zařízení

5. 9. 2018 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D., Ing. Marcel Pavelka, IEn.

Ekonomika nejen České republiky, ale ekonomika vůbec vykazuje dlouhodobě velmi pozitivní trend. Tento hospodářský rozvoj se odráží i ve skutečnosti, že převážná část průmyslových výrobních podniků je doslova „naplněna zakázkami až po strop", což je bezesporu snem každého podnikatele. Tento jev však není jen veskrze pozitivní, jak by se na první pohled mohlo zdát.