Nejnovější články

 
  • Nacházíte se zde:
  • Odborné články

Odborné články

Optimalizace výrobní linky v BOS Automotive Products CZ s.r.o.

1. 4. 2020 - Zdeněk Kubišta, IEn.

Projekt, který jsme realizovali v rámci studijního programu Průmyslové inženýrství, byl zaměřen na optimalizaci výrobní linky, snížení počtu operátorů, snížení normy spotřeby práce a na optimalizaci výrobní plochy.


Foxconn 4tech – pojďme vstříc Industry 4.0

1. 4. 2020 - Bohumil Čapek, Ana Nery de Matos Costa

Ve společnosti Foxconn CZ s.r.o. dochází v poslední době k transformaci a vzniku iniciativy tzv. Foxconn 2. generace se zaměřením na poskytování služeb v oblasti výzkumu, vývoje a systémové integrace v kontextu Industry 4.0.


Co komu přidává „přidaná hodnota“?

1. 4. 2020 - Petr Kapusta

Nejprve obecně, co je vlastně přidaná hodnota a jak ji dělíme. Řečí nevědeckou, je to vše, za co jsem jako zákazník ochoten zaplatit, tudíž to splňuje moji představu o daném výrobku, jeho kvalitě, vlastnostech, funkčnosti či estetice. Vlastně vždy, když výrobku tzv. ubližujeme (měníme mu tvar, rozměr, chemické nebo technologické vlastnosti), mu přidáváme hodnotu. Řečí odbornou, je to zvýšení hodnoty zboží nebo služeb každým stupněm výroby. 


Kvalitativní výtěžnost FPY stoupla ve firmě Bühler s.r.o. na 97 %

5. 2. 2020 - Michael Lorenc, IEn.

FPY (First-Pass Yield) je ukazatel kvality výroby. Tento ukazatel udává, kolik výrobních zakázek (popřípadě výrobků) projde napoprvé procesem bez neshody, tedy napoprvé správně. Hlavním cílem projektu bylo nastavení quality gate u vybraného výrobku v procesu svařování, dále pak zvýšení povědomí pracovníků o kvalitě, výroba bez nutnosti oprav a podchycení a eliminace vad během procesu.


Vzdělávání zaměstnanců v praxi aneb 3 případové studie

20. 1. 2020 - Ing. Marcel Pavelka, IEn.

Kvalifikovaní pracovníci jsou pro každou firmu v dnešní době již nutností. Získat je a udržet však nemusí být zrovna lehkou záležitostí. Pojďme se formou případových studií podívat, jak si s tímto problémem poradily společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., GZ Media, a.s. a Lindab, s.r.o.


Optimalizace výrobních linek Wg 140

13. 12. 2019 - Tomáš Feltl, IEn.

Kontrolované přesunutí produktových skupin z pracoviště strojní výroby s ruční manipulací (Wg 161) na pracoviště automatických tvářecích linek (Wg 140) za účelem zvýšení produkce a snížení nákladů.


Změna layoutu montáže v RM Gastro

13. 12. 2019 - Barbora Šimánková, IEn.

Návrh nového layoutu montáže, který umožní její fungování pouze v jedné osmihodinové směně namísto dvou, a to bez změny počtu pracovníků.


Toyota a Microsoft vyvinuli T-Stream – novou servisní platformu

13. 12. 2018 - Jakub Lochman

Průmysl manipulační techniky se mění a adaptuje stejně rychle jako jiné obory a sleduje podobné globální trendy, například e-commerce nebo digitalizaci. V některých ohledech tyto trendy dokonce aktivně spoluvytváří. Například jako Toyota Material Handling, světová jednička v oboru manipulační techniky a dalších řešení pro logistiku a skladování. Toyota důsledně sleduje, jak inovace v digitalizaci a konektivita může zlepšit nejen samotné vozíky a jejich výkonnost, ale také servisní služby. Výsledkem je T-Stream, vyvinutý společně se společností Microsoft.


Když OEE mám měřit, tak výsledkům chci věřit

5. 11. 2018 - Bc. Vlastimil Ježek, IEn.

Ve snaze předejít nekonečným polemikám, zda je situace dobrá, lepší nebo dokonce vynikající, je jedním ze základních atributů průmyslového inženýrství kvantifikace dosažených stavů. V praxi to znamená, že proti subjektivní dojmologii využíváme k argumentaci objektivní fakta a exaktní hodnoty sledovaných ukazatelů.


Maximální efektivita strojních zařízení je pro společnost NKT s.r.o. klíčová

5. 10. 2018 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

DRIVE: to je název rozsáhlého projektu ve společnosti NKT s.r.o., závod Velké Meziříčí. Byl zahájen v druhé polovině roku 2014 a jeho ústředním tématem je systematické zlepšování procesů. Koncepce projektu vychází ze strategie 2020 a je z velké části zacílena na maximální efektivitu strojních zařízení, která je pro společnost vzhledem k charakteru výroby naprosto klíčová.