Nejnovější články

 
  • Nacházíte se zde:
  • Případové studie

Případové studie

Analýza a normování práce je pro velkou část českých firem stále aktuálnějším tématem

5. 4. 2023 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Téměř ze všech stran v poslední době slýcháme, že největším problémem českých firem je nedostatek kvalifikované pracovní síly. To s sebou nese samozřejmě poměrně výrazný nárůst mezd (jeden z nejvýznamnějších tuzemských zaměstnavatelů se se svou odborovou organizací dohodl o nárůstu mezd pro rok 2016 o rekordních 11%). Dále je nutné mít na paměti, že ve velké části českých výrobních firem manuální práce stále převládá a tvoří převážnou část ceny výrobku.


Definice optimálního montážního postupu ve společnosti Zodiac Premium Galleys Czech

5. 4. 2023 - Ing. Marek Pavka, IEn.

Projekt se uskutečnil na konci roku 2015 s jasným cílem: definovat optimální montážní postup s přihlédnutím k efektivitě prováděných pracovních úkonů a spotřebě času. Důraz byl kladen především na analýzu pracovních metod a až poté na měření samotné spotřeby času. Pro přiblížení důrazu, jaký firma kladla na analýzu práce než samotnou délku, svědčí fakt, že se výsledná spotřeba času neporovnávala se současnou normou (dodnes mi norma není známa), neboť norma je stanovena pouze na celkový výrobek, ale ne na jednotlivé operace.


Naplňování strategie 2020 v českých závodech skupiny NKT

25. 5. 2022 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Systematické zvyšování efektivity výrobních a podpůrných procesů.


Optimalizace výrobní linky v BOS Automotive Products CZ s.r.o.

1. 4. 2020 - Zdeněk Kubišta, IEn.

Projekt, který jsme realizovali v rámci studijního programu Průmyslové inženýrství, byl zaměřen na optimalizaci výrobní linky, snížení počtu operátorů, snížení normy spotřeby práce a na optimalizaci výrobní plochy.


Foxconn 4tech – pojďme vstříc Industry 4.0

1. 4. 2020 - Bohumil Čapek, Ana Nery de Matos Costa

Ve společnosti Foxconn CZ s.r.o. dochází v poslední době k transformaci a vzniku iniciativy tzv. Foxconn 2. generace se zaměřením na poskytování služeb v oblasti výzkumu, vývoje a systémové integrace v kontextu Industry 4.0.


Co komu přidává „přidaná hodnota“?

1. 4. 2020 - Petr Kapusta

Nejprve obecně, co je vlastně přidaná hodnota a jak ji dělíme. Řečí nevědeckou, je to vše, za co jsem jako zákazník ochoten zaplatit, tudíž to splňuje moji představu o daném výrobku, jeho kvalitě, vlastnostech, funkčnosti či estetice. Vlastně vždy, když výrobku tzv. ubližujeme (měníme mu tvar, rozměr, chemické nebo technologické vlastnosti), mu přidáváme hodnotu. Řečí odbornou, je to zvýšení hodnoty zboží nebo služeb každým stupněm výroby. 


Kvalitativní výtěžnost FPY stoupla ve firmě Bühler s.r.o. na 97 %

5. 2. 2020 - Michael Lorenc, IEn.

FPY (First-Pass Yield) je ukazatel kvality výroby. Tento ukazatel udává, kolik výrobních zakázek (popřípadě výrobků) projde napoprvé procesem bez neshody, tedy napoprvé správně. Hlavním cílem projektu bylo nastavení quality gate u vybraného výrobku v procesu svařování, dále pak zvýšení povědomí pracovníků o kvalitě, výroba bez nutnosti oprav a podchycení a eliminace vad během procesu.


Vzdělávání zaměstnanců v praxi aneb 3 případové studie

20. 1. 2020 - Ing. Marcel Pavelka, IEn.

Kvalifikovaní pracovníci jsou pro každou firmu v dnešní době již nutností. Získat je a udržet však nemusí být zrovna lehkou záležitostí. Pojďme se formou případových studií podívat, jak si s tímto problémem poradily společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., GZ Media, a.s. a Lindab, s.r.o.


Optimalizace výrobních linek Wg 140

13. 12. 2019 - Tomáš Feltl, IEn.

Kontrolované přesunutí produktových skupin z pracoviště strojní výroby s ruční manipulací (Wg 161) na pracoviště automatických tvářecích linek (Wg 140) za účelem zvýšení produkce a snížení nákladů.


Změna layoutu montáže v RM Gastro

13. 12. 2019 - Barbora Šimánková, IEn.

Návrh nového layoutu montáže, který umožní její fungování pouze v jedné osmihodinové směně namísto dvou, a to bez změny počtu pracovníků.