Články

Foxconn 4tech – pojďme vstříc Industry 4.0

1. 4. 2020 - Bohumil Čapek, Ana Nery de Matos Costa

Ve společnosti Foxconn CZ s.r.o. dochází v poslední době k transformaci a vzniku iniciativy tzv. Foxconn 2. generace se zaměřením na poskytování služeb v oblasti výzkumu, vývoje a systémové integrace v kontextu Industry 4.0.

Na českém trhu můžete zaznamenat vznik tří společností pod křídly Foxconnu, působících na poli IoT a digitalizace dat. Hovoříme o RaD společnosti – Foxconn DRC, která se zaměřuje na vývoj software a hardware a projekční služby pro poskytování inovativních řešení. Dále Data Center – SafeDX, který Foxconn založil spolu s investiční skupinou KKCG, poskytující služby a řešení v oblasti cloudových software, ukládání dat a kybernetické bezpečnosti. V neposlední řadě je tu Foxconn 4tech, specializující se na průmyslovou IoT (internet věcí) a integraci technologií pro „chytré továrny“. Primárním cílem společností je zajistit transformaci součastných provozů Foxconnu v ČR, na Slovensku a v Maďarsku v souladu s požadavky Industry 4.0. a zároveň příprava služeb a produktů i pro externí zákazníky mezi menšími a středními firmami na volném trhu.

Tyto aktivity jsou spojeny s faktem, že požadavky na dnešní podniky, ale i vyráběné produkty se neustále mění a beze změny obchodních procesů a technologií používaných pro řízení továren nemohou být úspěšné. Současné výrobní technologie jsou integrovány do moderních IT systémů. To zahrnuje spolupráci robotiky a průmyslové technologie (včetně vyčítání nezbytných výrobních dat z uzavřených systémů sice vyzkoušených a produktivních technologií, ale nepřipravených pro transfer dat) se světem umělé inteligence, internetu věcí a analytiky velkých dat. To vše pro umožnění výroby stále menších zakázek více specifických produktů.

Ve Foxconn 4tech chápeme Industry 4.0 jako absolutní synergii mezi libovolnými průmyslovými aplikacemi, kybernetickými fyzikálními systémy, lidmi a pokročilou analytikou dat. To vše přirozeně začleněno do jakékoliv z vyvíjených aplikací nebo poskytovaných služeb.

Jak již bylo řečeno generálním manažerem Foxconn 4tech:

„Hlavním cílem této společnosti je vývoj inteligentních průmyslových řešení v oblasti automatizace a robotizace s využitím moderních, nových a budoucích technologií včetně analytiky velkých dat. Foxconn 4tech navrhl a posunul vpřed platformu průmyslového internetu věcí, díky které se budou moci fyzická zařízení a podnikové aplikace propojit pomocí cloudových řešení. To umožní snadnou aktualizaci veškerých starších technologií a přechod na moderní úroveň, dodávající zvýšenou efektivitu a produktivitu při výrobě produktů nebo služeb.“

 

Obr.1  Příklad rozšířené reality použité pro vizualizaci výrobních dat, vyvinuté Foxconn 4tech

 

Lean a Industry 4.0

Většina z vás již slyšela o štíhlé výrobě, Lean managementu, Lean nástrojích, metodice kaizen a mnohá další slova reprezentující Lean filozofii. Stručně řečeno – Lean je filozofie o maximalizaci hodnoty pro zákazníky, minimalizaci plýtvání, neustálém zlepšování a efektivní práci lidí.

Lean principy jsou ve firmách známy po celá léta. Pomocí Lean nástrojů se zlepšuje kvalita, produktivita a další klíčové ukazatele na jednotlivých odděleních.

Ale co tedy Lean a 4. průmyslová revoluce?

Vzhledem k tomu, že projekty Industry 4.0 mají coby hlavní cíl digitalizaci dat a zajištění komunikace mezi stroji a lidmi spíše než neustálé zlepšování, můžeme říci, že Lean management pokračuje v takovém vedení lidí, aby oni sami nacházeli způsoby, jak zlepšit procesy shromažďováním „hard“ dat pomocí internetu věcí a používáním chytrých řešení business inteligence k získání znalostí pomocí těchto dat.

Principy štíhlé výroby a procesů jsou nedílnou součástí jakýchkoliv rozvojových a automatizačních projektů. Procesy jsou nejprve zeštíhleny a zefektivněny předtím, než se přistoupí k jejich řešení pomocí technologie. Toto umožní efektivní využití zdrojů a snížení nákladů a času potřebného pro implementaci takovýchto změn. Řízení technologických a IT projektů je procesně zeštíhleno a standardizováno takovým způsobem, aby bylo zajištěno jasné a strukturované zadání projektů, ale zárověň aby bylo vedení projektů dostatečně agilní a zacíleno na funkčnost spíše než doslovné dodržení zadávací dokumentace.

Je rovněž zajímavé vyzdvihnout slibný pokrok díky kombinaci Lean,  IoT a datové analytiky. Toto umožňuje sdílet a dokonce získat „real-time“ data, pochopit trendy a rychle reagovat na jekékoliv negativní vlivy ve výrobních procesech. V naší firmě se staly nedílnou součástí dennich Gemba tour prezentace současných „realtime“ výsledků výroby (jejich klíčových ukazatelů efektivity), dokonce s využitím prediktivní analytiky reagovat na problémy, které pravděpodobně nastanou v průběhu aktuální směny. Toto by bez využití moderní komunikační technologie nebylo možné a je to jedním z hmatatelných výsledků snahy přeměnit desetiletí fungujicí společnost na moderni a konkurenceschopnou firmu. Datová analytika a predikce chování se týká oblastí výroby, údržby strojního vybavení, plánování, logistiky a dokonce i marketingu, kde lze nalézt vzorce v chování určitých skupin zákazníků ovlivněných některými faktory (reklama, sezonnost...).

Projekt Chytrá logistika

V této souvislosti lze uvést příklad našich řešení. V současnosti pracujeme na projektu s názvem Chytrá logistika. Klíčovým bodem tohoto projektu je sledování reálné pozice materiálu (na základě RFID) a potvrzení změny stavu pomocí aplikace na bázi internetu věcí (využíváme LORA komunikační protokol) společně s RTLS sledováním manipulační techniky. Kombinací obou technologií pro sběr dat se zpětnou vazbou v reálném čase (do MES/ERP systému) a „cloud computingu“ pro koncové operace můžeme získat přesná data pro optimální plánování výroby/logistiky (just-in-time ) a rychlé dodávky potřebného materiálu na pracoviště. Na uvedeném příkladu lze ilustrovat, jak mohou moderní technologie (založené na internetu věcí) přispět k urychlení optimalizace výrobních procesů a realizaci štíhlé továrny pomocí „hard“ dat. Tvorba mapy hodnotového toku (VSM) je v digitální továrně otázkou několika hodin, ve srovnání s týdny, které nad ní stráví celý tým inženýrů a operátorů bez potřebných údajů. Uvedené řešení lze nabízet i jako službu pro externí zákazníky – námi navrhované technologie jsou kompletně přenosné a mohou být nasazeny během velmi krátkého času.

 

Obr. 2   Schéma postupu získávání kompletních logistických dat

 

Jinými slovy – chápeme, že Lean a Industry 4.0 principy jsou propojené iniciativy a mohou se navzájem pozitivně ovlivňovat. Lean kultura může nabídnout standardizaci procesů, zaměření na skutečné hodnoty, aktivní zpětnou vazbu od zaměstnanců (už i v době přípravy technického projektu – Gemba tour) a dále zefektivnění nasazení moderních technologií a systému, pokud i vývoj bude v souladu s principy Lean. Industry 4.0 nabízí benefity získávání a analýzu reálných dat, komunikaci a prezentaci těchto dat na jakýchkoliv přenosných zařízeních. Zároveň s tím i predikci chování systému a informace k jeho správnému nastavení a optimálnímu využití i včetně celého životního cyklu produktu. Vzájemným ovliněním a spoluprací těchto metod dosáhneme maximalizace využití zdrojů – lidských, technologických i vývojových, optimalizace výrobního cyklu, urychlení nasazení nových výrobků a snížení střední velikosti zakázky až na velikost jednoho kusu. 

 

Obr. 3   Příklad využití nástrojů business intelligence k real time vizualizaci výsledků výroby

 

Benefitem nově vznikajících společností pod hlavičkou Foxconn je schopnost podílet se jak na zeštíhlení společnosti a implementaci IoT sběru dat (4tech) a jejich zpracování a uložení (Save DX), tak i na vývoji unikátních algoritmů a WH a produktu (DRC). Stejně tak jako sinergií mezi Lean a Industry 4.0 můžeme získat společným úsilím všech společností unikátní produkty a služby na našem regionálním trhu. 

Současné výrobní technologie jsou integrovány do moderních IT systémů. To zahrnuje spolupráci robotiky a průmyslové technologie se světem umělé inteligence, internetu věcí a analytiky velkých dat.

 

Společnost Foxconn je světově známým leaderem v oblasti zakázkové výroby. V České republice poskytuje služby coby spolehlivý partner pro logistiku, výrobu, následný servis a opravy pro klíčové hráče na poli CCC (produkty pro komunikaci, výpočetní techniku a spotřební elektrotechniku).


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.