Praktický studijní program
Průmyslové inženýrství

Akreditovaný vzdělávací program: Pracovník systematického zlepšování výrobních procesů.

Ucelené roční studium, zahrnující komplexní souhrn odborných znalostí, praktických dovedností a realizaci konkrétního projektu s měřitelným přínosem.

24. května 2024 otevíráme již 27. ročník

PŘÍNOSY

 • Vyšší kvalifikace v oboru průmyslové inženýrství.
 • Schopnost řídit a realizovat projekty zaměřené na zlepšování podnikových procesů.
 • Realizace konkrétního projektu s měřitelným přínosem.
 • Inspirace formou exkurzí a Study Tour.
 • Výměna zkušeností s odborníky v oboru průmyslové inženýrství.

PROGRAM STUDIA

 • Projektové řízení.
 • Analytické metody PI.
 • Standardizace a zlepšování procesů.
 • Projektování výrobních systémů.
 • Zlepšování efektivity strojních zařízení.
 • Plánování a řízení výroby.
 • Rozvoj týmové práce.
 • Ekonomické hodnocení projektů.

KOMU JE STUDIO URČENO

 • Pracovníci vyššího a středního managementu.
 • Řídicí pracovníci podnikových útvarů.
 • Průmysloví a procesní inženýři, lean koordinátoři a specialisté.
 • Pracovníci útvaru plánování, řízení a technické přípravy výroby.
 • Pracovníci útvarů logistiky a zlepšování.
 • Všichni se zájmem o racionalizaci a zlepšování procesů.

Odborní garanti programu

Ing. Zbyněk Frolík, zakladatel a spolumajitel jedné z nejúspěšnějších firem v ČR – LINET spol. s r.o.
doc. Dr. Ing. Ivan Mašín, průkopník v oboru průmyslové inženýrství v ČR – Institut průmyslového inženýrství Liberec

API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o. a Institut průmyslového inženýrství Liberec

Příklady realizovaných projektů

 • Projektování nové výrobní haly s cílem maximální efektivity využití výrobních prostor.
 • Definice průběžné doby výroby a její zkracování.
 • Optimalizace procesu plánování a řízení výroby v podmínkách malosériové a kusové výroby.
 • Zavádění systému vícestrojové obsluhy na vybraných pracovištích.
 • Zavádění systému drobných zlepšovacích návrhů.
 • Projektování a fyzická realizace štíhlé výrobní buňky vybrané rodiny produktů.
 • Zkrácení a standardizace časů seřízení u vybraných strojních zařízení.
 • Zvýšení celkové efektivity výrobní linky s důrazem na její dostupnost.
 • Zhodnocení a optimalizace pracovišť z pohledu ergonomie a pohybové ekonomie.
 • Zvýšení produktivity práce montážních pracovišť.
 • Štíhlý koncept interní logistiky a zásobování pracovišť.
 • Zvýšení kvalifikace operátorů obráběcích strojů a implementace systému „samokontroly“.

Reference

„Díky ročnímu studijnímu programu Průmyslové inženýrství jsem si rozšířil mé dosavadní znalosti v oboru a spojil je do jednoho kompaktního celku. Velmi oceňuji možnost vidět průmyslové podniky s různorodým výrobním programem a pochopitelně možnost se inspirovat (best practice). Dále mi účast v programu přinesla možnost se seznámit s mnoha profesně zajímavými lidmi, a to jak z řad kolegů-studentů, tak lektorů.“

Ing. Jiří Pisár, IEn., Vedoucí úseku managementu kvality, ept connector s.r.o.

„Studium mi přineslo ucelený pohled na zvyšování efektivity, produktivity a redukci nákladů. Komplexně pojaté, prakticky zaměřené studium, podpořené možností sdílení zkušeností v rámci studijního ročníku, umožňuje okamžitou aplikaci získaných vědomostí, poznatků a dovedností do vlastní praxe. Vhodně vybrané metodiky a techniky, získané studiem, rozvíjejí týmovou spolupráci a zapojení ostatních pracovníků do zlepšování procesů, což podporuje motivaci a zájem o výsledky vlastní práce. Studium učí pochopit, že zkušenosti jiných je nutno aplikovat ve své vlastní praxi tvůrčím způsobem s ohledem na konkrétní podmínky a ne jejich prostým kopírováním.“

Ing. Jiří Švadlenka, IEn., Plant Director, Trivium Packaging Czech Republic s.r.o. odštěpný závod Skřivany

„Studium průmyslového inženýrství na API je přínosem v mnoha ohledech. Mně pomohlo získat sebedůvěru v používání lean nástrojů a umožnilo mi porovnat své znalosti a zkušenosti s kolegy z jiných firem. Po absolvování studia lépe uvidíte všechna plýtvání kolem sebe a začnete o procesech více přemýšlet. V neposlední řadě získáte řadu dobrých přátel, které vždy rádi uvidíte.“

Ing. Martin Tůma, IEn., Průmyslový inženýr, Swoboda CZ s.r.o.

Máme již více než 300 absolventů ze 150 společností, například:

AERO Vodochody, a.s. | Alfmeier CZ, s.r.o. | Brose CZ spol. s r.o. | Bühler CZ s.r.o. | Česká zbrojovka a.s. | DHL Solutions s.r.o. | DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. | DURA Automotive CZ s.r.o. | ept connector s.r.o. | INDET SAFETY SYSTEMS a.s. | KOPOS KOLÍN a.s. | KORADO, a.s. | LEGO Production s.r.o. | LINDAB s.r.o. | LINET spol. s r.o. | nkt cables s.r.o. | PRECIOSA, a.s. | SAPELI, a.s. | Siemens, s.r.o. | Smurfit Kappa Czech s.r.o. | TOKOZ a.s. | Toyoda Gosei Czech, s.r.o. | TRATEC – CS, s.r.o.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.