Charakteristika programu

Praktické studium

Využitelnost předávaných poznatků v praxi je zajištěna vhodným doplněním teoretických poznatků oboru průmyslové inženýrství o praktické zkušenosti lektorů a následně i účastníků studijního programu. Věříme, že až vlastní zkušeností si účastníci mohou plně osvojit používání metod, které jsou předmětem vzdělávání, a předané znalosti přetvořit na dovednosti. Součástí výuky jsou nejen přednášky a individuální konzultace s tutory a lektory, ale také exkurze do vybraných podniků, tréninky na základě případových studií z praxe, workshopy, ale i práce na projektech v reálném podnikovém prostředí.

Realizace projektu

Součástí studijního programu je příprava a realizace konkrétního projektu, který za pomoci odborného vedení tutora zpracuje každý účastník ve svém podniku. Téma projektu bude vycházet ze skutečných problémů podnikových procesů a projekt bude zahrnovat analýzu současného stavu, návrh na zlepšení a především jeho realizaci v praxi. V případě zájmu budou výsledky projektu prezentovány přímo v podniku.

Návratnost investice

Projektový charakter programu zajišťuje návratnost investice do studia. Projekty mají ekonomické efekty a jejich výstupem je předem definovaná úspora. Výsledky projektu v podobě skutečného zefektivnění vybraného podnikového procesu tedy mají měřitelný a prokazatelný přínos a investice se vrací již v průběhu studia.

Co studijní program podniku a jeho účastníkovi přináší?

 • vyšší kvalifikaci – doplnění znalostí o komplexní souhrn poznatků a dovedností z oboru průmyslové inženýrství
 • schopnost řídit a realizovat projekty zaměřené na projektování, plánování, zavádění a zlepšování podnikových procesů
 • realizaci konkrétního projektu s cílem zvýšit efektivitu vybraného procesu v podniku
 • zkušenosti z jiných podniků zprostředkované zkušenými lektory, exkurzemi, případovými studiemi a sdílením informací mezi účastníky
 • kontakt s významnými odborníky v oboru průmyslové inženýrství

Úspěšný absolvent studijního programu získá diplom vystavený společností API – Akademií produktivity a inovací a Institutem průmyslového inženýrství, jakožto organizací zastřešujících a propagujících oblast průmyslového inženýrství v ČR. Zařadíte se tak ke skupině více než 250 absolventů tohoto studijního programu. Studium, které je orientováno především na praxi, Vám prohloubí odbornou kvalifikaci, posílíte svou pozici na trhu práce, získáte šanci na rychlejší kariérní růst, ale také na vyšší finanční ohodnocení do budoucna.

Podmínky úspěšného absolvování: 

 • minimálně 70% účast na studijním programu;
 • realizace projektu, jeho úspěšná prezentace a obhájení výsledků;
 • 70% úspěšnost ve znalostních testech;
 • odevzdání závěrečné práce.

Komu je studijní program určen?

Studijní program je připraven pro pracovníky vyššího a středního managementu průmyslových podniků, kteří chtějí získat či rozšířit své znalosti v oboru průmyslové inženýrství. Studium je vhodné především pro:

 • řídící pracovníky podnikových útvarů,
 • pracovníky útvaru plánování a řízení výroby,
 • pracovníky technické přípravy výroby,
 • pracovníky útvaru logistiky,
 • pracovníky útvaru zlepšování,
 • procesní inženýry,
 • průmyslové inženýry.

Blokově organizovaná forma studijního programu zabezpečuje možnost studia bez přerušení či zkrácení pracovního poměru nebo jiného omezení pracovní aktivity.


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.