Forma, organizace studia

Formy studia

Výuka
Třináct dvoudenních výukových bloků s odstupem cca 3 týdnů (pátek a sobota, 208 hodin výuky z toho 192 hodin povinných a 16 hodin dobrovolných) pod vedením odborného lektorského týmu.

Gemba Tour
Šest exkurzí ve vybraných průmyslových podnicích, ve kterých budou účastníci seznámeni s výrobním procesem a praktickým uplatněním metod průmyslového inženýrství.

Projekt
Každý účastník bude v průběhu studijního programu ve svém podniku realizovat projekt sestávající z analýzy současného stavu, návrhu na zlepšení a jeho aplikace v praxi. Téma projektu bude zvoleno na základě potřeb daného podniku. Účastníkovi bude po celou dobu k dispozici odborný tutor.

Konzultace s lektory
Odborný lektorský tým bude kromě výukového programu účastníkům poskytovat i konzultace k daným tématům.

Samostudium
Úspěšné absolvování studijního programu předpokládá samostudium účastníků. Lektorský tým bude účastníkům průběžně dodávat a doporučovat podklady k vlastnímu studiu. Každý účastník obdrží mimo jiné vybrané odborné publikace.

Podmínky úspěšného ukončení studia

  • minimálně 70% účast na studijním programu
  • realizace projektu a jeho úspěšná prezentace a obhájení výsledků
  • 70% úspěšnost ve znalostních testech

Místo konání

  • Želevčice – sídlo API – Akademie produktivity a inovací
  • Liberec – sídlo Institutu průmyslového inženýrství
  • a jiná místa v případě konání exkurze

Dotace

Ubytování

  • Cena za vzdělávací program nezahrnuje ubytování. V případě Vašeho zájmu Vám ho však zajistíme, a to přímo v místě konání programu.