Lektorský tým

Studijní program odborně zabezpečují přední čeští experti v oboru průmyslové inženýrství, kteří mají praktické zkušenosti (management podniků, řízení projektů v praxi apod.) a jsou schopni předávat své zkušenosti (bohatá lektorská praxe).

Do lektorského týmu patří například následující odborníci: