Harmonogram XXIII. ročníku

Harmonogram akreditovaného vzdělávacího programu:
Pracovník systematického zlepšování výrobních procesů
Obsahové bloky

   Datum a místo konání

Úvod do průmyslového inženýrství a do procesních inovací
Projekty zlepšování podnikových procesů a jejich řízení
Metody procesní analýzy

4. – 5. 2. 2022
Želevčice

Techniky analýzy a měření práce I
Zvyšování efektivity strojních zařízení

25. – 26. 2. 2022
Želevčice

Techniky analýzy a měření práce II

18. – 19. 3. 2022
Liberec

VSM – mapování hodnotového toku 8. – 9. 4. 2022
Želevčice

Standardizace a pracovní postupy 
Vizuální řízení

29. – 30. 4. 2022
Želevčice

Zlepšování podnikových procesů

20. – 21. 5. 2022
Liberec

Test 1 + Pololetní prezentace projektů (nepovinný blok)

Zlepšování servisních procesů
Ekonomika pro průmyslové inženýry

9. – 11. 6. 2022
Želevčice

Řízení materiálových toků

24. – 25. 6. 2022
Želevčice

Projektování buněk 
Ergonomie a pohybová ekonomie

15. – 16. 7. 2022
Želevčice

Kvalita ve výrobním procesu
Efektivní řešení kořenových příčin problémů

6. – 6. 8. 2022
Želevčice

Průmysl 4.0. v kontextu LEAN managementu
Robotizace a automatizace procesů

26. – 27. 8. 2022
Želevčice
Týmová práce ve výrobě
Týmová práce v nevýrobní oblasti
16. – 17. 9. 2022
Želevčice
Test 2 + Závěreční prezentace projektů 23. 9. 2022
Liberec