• Nacházíte se zde:
  • Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Jelikož k informacím obsahujícím osobní data my v API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o., IČO 27382133, se sídlem Želevčice 5, 274 01 Slaný (dále jen API), přistupujeme zodpovědně, tímto dokumentem stanovujeme pravidla, kterými se řídíme při sběru, užití a sdílení osobních údajů a s tím spojenými právními předpisy.

API sbírá a shromažďuje a uchovává osobní data v sounáležitosti se zákonem - nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR). Správcem osobních údajů je API.

API shromažďuje osobní údaje těmito způsoby:

Data získávaná vložením do formulářů na našich webových stránkách, z obchodní korespondence, přihlášek a účastí na kurzech a trénincích, účastí na realizaci projektů a spolupráci, obchodních jednáních.

Osobní údaje API využije pro účel poskytování služeb a zajištění komunikace. Osobní údaje budeme uchovávat po nezbytně nutnou dobu, maximálně však 10 let, kdy informace používáme pro náš provoz nebo informace uchováváme ve lhůtách stanovených zákony a předpisy. Adresáti našeho newsletteru jsou evidováni a jejich osobní údaje ukládány po dobu, dokud se neodhlásí z odběru nebo odebírání informací o našich službách.

API nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci či třetím stranám vyjma dat a údajů, bez kterých bychom nebyli schopni poskytovat naše služby, nebo pokud je to vyžadováno zákony a předpisy.

Za podmínek stanovených Nařízením 2016/679 (GDPR) máte právo požadovat od API přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů;

Používáme Cookies pro monitorování přístupu na naše webové stránky, sledujeme a uchováváme IP adresy za účelem evidence přístupu ke svým stránkám, k účelům usnadnění užívání svých stránek, pro své sociální služby a k přihlašování a vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními uživateli. Informace získané prostřednictvím cookies můžou být sdíleny s reklamními partnery a analytickými službami, jako jsou Google Analytics a AdWords, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které o vás získali ze svých služeb. Přijetí cookies lze odmítnout, odmítnutí však může znamenat snížení komfortu užívání stránek.


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.