Efektivita strojních zařízení, zvyšování OEE, SMED a TPM

Základní nástroje zvyšování efektivity strojních zařízení

Praktická realizace ve společnosti Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery

Program zvyšování efektivity strojního zařízení s sebou přináší bezesporu otázky typu: "Kde začít? Jaké metody a nástroje používat? Z čeho počítat přínos? Jak vyjádřit zvýšení efektivity?"

Tento seminář Vám ukáže cestu, kterou je možné se při zvyšování strojního zařízení vydat. Nejprve je třeba hodnotit efektivitu (ukazatel CEZ – OEE), následně ji systematicky zvyšovat (SMED, TPM) a v neposlední řadě zajistit trvalou udržitelnost vysoké efektivity zařízení a linek. Vše je zároveň nutné řídit skrze správně nastavený projekt. To vše formou praktické realizace ve vybrané partnerské společnosti. 

Termín a místo konání

27. listopad 2018, Brno 

Lektor

 • Bc. Vlastimil Ježek, IEn. – projektový manažer – API 

 • Jaroslav Pazucha – ředitel výroby – Siemens, s.r.o.

 • Ján Jablonka – Lean výrobní specialista – Siemens, s.r.o.

Cílová skupina

TOP management, výrobní manažeři, vedoucí výrobních úseků, manažeři produktivity, průmysloví a procesní inženýři.  

Cíle semináře

 • Naučit se měřit ukazatel OEE (CEZ).
 • Naučit se zlepšovat ukazatel OEE (CEZ).
 • Definovat základní ztráty ve výrobě.
 • Představit metody vedoucí ke zvyšování využití strojů.
 • Poznat principy a cíle snižování časů při seřizování.
 • Naučit se identifikovat příčiny ztrát při seřizování.
 • Představit si metodiku TPM.
 • Inspirovat se společnosti Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery. 

Program

 • LEAN a efektivita strojního zařízení.
 • Ztráty efektivity strojního zařízení.
 • Ukazatel CEZ – OEE.
 • Sběr a vyhodnocování dat.
 • Zvyšování ukazatele CEZ.
 • Principy a cíle snižování časů při seřízení.
 • TPM – totálně produktivní údržba.
 • Program zvyšování produktivity strojního zařízení.
 • Praktické zkušenosti se systematickým zvyšováním OEE.

Cena

4 900,- Kč bez DPH / účastník.
Cena zahrnuje náklady na lektory, podkladové materiály v tištěné formě, organizační náklady, občerstvení včetně oběda (v ceně 300,- Kč / den), u dvoudenního semináře i večeři v příjemném prostředí.

V případě účasti více osob z jedné společnosti nebo jedné osoby na více seminářích poskytujeme individuální slevy.

Využijte možnosti dotací na vzdělávání.

Přihlášky a dotazy

Ing. Ivana Pohanková - manažerka vzdělávání
ivana.pohankova@e-api.cz
+420 724 431 542

Přihlásit se na seminář

Seminář šitý na míru

Zaujalo Vás téma semináře, ale nevyhovuje Vám termín či místo konání? Chcete připravit seminář pro větší skupinu zaměstnanců a přizpůsobit program své společnosti? Kontaktujte nás na info@e-api.cz.