ERGONOMIE A POHYBOVÁ EKONOMIE

Optimalizace pracovní zátěže při maximální efektivitě činnosti.

Součástí semináře je ergonomický audit využitelný při hodnocení Vašich pracovišť.

Řada firem si začíná uvědomovat, že základní znalosti z oblasti ergonomie a ergonomického projektování jsou nezbytnou podmínkou pro navrhování štíhlých pracovišť, a to především ze dvou základních důvodů. Takto navržená pracoviště samozřejmě výrazně přispějí k ekonomičnosti pracovních pohybů a následné nižší spotřebě času výrobní operace. Druhým, mnohem výraznějším argumentem je však fakt, že obyvatelstvo stárne. Tato skutečnost spolu s pozdější hranicí odchodu do důchodu je bezesporu hrozbou především pro podniky s významným podílem manuálních činností a montážních pracovišť. Ta je třeba již nyní navrhovat z pohledu ergonomie tak, aby byl minimalizován negativní dopad pracovního prostředí na samotného pracovníka a z dlouhodobého hlediska bylo minimalizováno riziko trvalých zdravotních následků.

Cílem semináře je naučit se, jak dosáhnout ergonomicky uspořádaného pracoviště a vytvořit takové pracovní podmínky, které povedou k minimální pracovní zátěži a současně budou minimalizovat pravděpodobnost vzniku úrazu.

Termín a místo konání

21. říjen 2021, Slaný

Lektor

Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D. – jednatel, projektový manažer – API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o.

Komu je seminář určen

Průmysloví a procesní inženýři, LEAN manažeři, projektanti pracovišť, technologové, bezpečnostní technici.

Cíle semináře

 • Pochopit principy a cíle ergonomie.
 • Uvědomit si stále rostoucí význam ergonomie práce a pracoviště.
 • Seznámit se se základními antropometrickými hodnotami.
 • Představit ergonomický audit a prakticky si vyzkoušet jeho využití.
 • Naučit se navrhovat pracoviště s optimálními ergonomickými podmínkami.

Program

 • Úvod do ergonomie, antropometrie.
 • Vhodná volba pracovní polohy.
 • Optimální pracovní výška.
 • Manipulační prostor a zóny dosahu.
 • Optimální zorné podmínky.
 • Ekonomie pracovních pohybů.
 • Pracovní prostředí.
 • Rizikové ergonomické faktory a kompenzační cvičení.
 • Ergonomické projektování a ergonomický audit.

Cena

4 900,- Kč bez DPH / účastník.
Cena zahrnuje náklady na lektory, podkladové materiály v tištěné formě, organizační náklady, občerstvení včetně obědu (v ceně 300,- Kč / den), u dvoudenního semináře i večeři v příjemném prostředí.

V případě účasti více osob z jedné společnosti nebo jedné osoby na více seminářích poskytujeme individuální slevy.

Využijte možnosti dotací na vzdělávání.

Přihlášky a dotazy

Ing. Ivana Machalová - manažerka vzdělávání
ivana.machalova@e-api.cz
+420 724 431 542

Přihlásit se na seminář

Seminář šitý na míru

Zaujalo Vás téma semináře, ale nevyhovuje Vám termín či místo konání? Chcete připravit seminář pro větší skupinu zaměstnanců a přizpůsobit program své společnosti? Kontaktujte nás na info@e-api.cz.