VSM - mapování hodnotového toku

Způsob jak názorně popsat proces a upozornit na neefektivitu a úzká místa.

Praktická realizace v partnerské společnosti L I N E T spol. s r.o.                                                  

Potřebujete zjistit, kde ve vašem procesu vzniká hodnota pro zákazníka a kde naopak dochází k plýtvání? Pomocí metody VSM budete mít dokonalý přehled o místech vzniku nepřidané hodnoty a budete vědět, jaké akce udělat, abyste stav změnili. 

Představíme vám techniky používané při mapování toku hodnot. V reálném výrobním provozu provedeme samotné mapování, v rámci kterého si vyzkoušíte, jak a co měřit. Výsledek přeneseme do mapy současného stavu. Poté znázorníme ideální a následně budoucí stav, na základě, kterého již můžeme prakticky definovat projekty na zlepšení výrobního procesu. 

Termín a místo konání

 • 16. - 17. dubna 2024, Slaný

Lektor

 • Ing. Pavel Machala - Externí konzultant

Komu je seminár určen

Management výrobních i nevýrobních firem, vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem, plánovači a logistici výroby, nákupčí, mistři a předáci provozů. 

Cíle semináře

 • Zjistit, proč a kde ve výrobním procesu vzniká nepřidaná hodnota.
 • Definovat místa pro zlepšení procesů.
 • Seznámit se s principy a tvorbou mapy hodnotového toku.
 • Naučit se vybrat reprezentanta pro mapování procesu.
 • Naučit se správně získat data z výrobního procesu.
 • Poznat význam ikon používaných při tvorbě VSM.
 • Pochopit, jak vypočítat VA index a lead time z mapy VSM.
 • Umět porovnávat VA index mezi procesy.
 • Ukázat, jak řídit proces přechodu od současného k budoucímu stavu.
 • Ukázat si praktické aplikace VSM.

Program

 • Pojem přidaná a nepřidaná hodnota.
 • Druhy plýtvání ve výrobních procesech.
 • Význam použití Value Stream Mapping.
 • Výběr reprezentanta pro mapování (ABC analýza).
 • Postup tvorby VSM mapy.
 • Korky od současného po budoucí stav – řízení akcí.
 • Jak získat data z procesu pro VSM mapu, praktické měření ve výrobním provozu.
 • Tvorba mapy současného, ideálního a budoucího stavu.
 • Value Added Index – výpočet a hodnocení.
 • Lead time – výpočet a hodnocení, problémy a úskalí, zkušenosti z projektů.

Cena

9 950,- Kč bez DPH / účastník.
Cena zahrnuje náklady na lektory, podkladové materiály v tištěné formě, organizační náklady, občerstvení včetně oběda (v ceně 300,- Kč / den), u dvoudenního semináře i večeři v příjemném prostředí.

V případě účasti 3 a více osob z jedné společnosti nebo jedné osoby na více seminářích poskytujeme individuální slevy.

Přihlášky a dotazy

Ing. Ivana Machalová - manažerka vzdělávání
ivana.machalova@e-api.cz
+420 724 431 542

Přihlásit se na seminář

Seminář šitý na míru

Zaujalo Vás téma semináře, ale nevyhovuje Vám termín či místo konání? Chcete připravit seminář pro větší skupinu zaměstnanců a přizpůsobit program své společnosti? Kontaktujte nás na info@e-api.cz.