Články

Tvorba pilotních LEAN pracovišť ve společnosti Faiveley Transport Lekov a.s.

11. 2. 2016 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

V listopadu 2015 byl ukončen 2 měsíční projekt ve společnosti Faiveley Transport Lekov a.s. Cílem projektu byla tvorba 3 pilotních LEAN pracovišť před stěhováním firmy do nového závodu na zelené louce. Pracoviště měla splňovat principy štíhlé výroby a logistiky. Dále by měla sloužit jako vzorová pracoviště představující novou vizi společnosti postavenou na principu one piece flow.

Faiveley TransportProjekt byl zaměřen na 3 výrobkové skupiny. U každé skupiny byla provedena analýza současného stavu, vypočteny takty, navrženy layouty s organizací práce a definován koncept logistiky. Práce probíhala formou série několikadenních workshopů za účasti projektového týmu.

Součástí projektu byla i fyzická realizace návrhů layoutů, zavedení 5S a aplikace konceptu logistiky (kitování, Kanban, předávací místa, výše zásob atd.). Po realizaci byl spuštěn zkušební provoz a provedeno měření nového stavu.

FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s. působí již dvacátým rokem v Blovicích na jižním Plzeňsku, kde pracuje více než 260 zaměstnanců. Integrací do francouzské skupiny FAIVELEY TRANSPORT získala akciová společnost FT LEKOV, a.s. přístup na mezinárodní trhy, zejména na francouzský trh vysokorychlostních vlaků a na velmi rychle se rozvíjející asijské trhy. Jedná se o firmu vyrábějící elektromechanické komponenty pro železniční vozidla, která svým významem daleko překračuje hranice regionu.

 


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.