Články

Rozšíření spolupráce se společností TOUAX

15. 12. 2016 - Ing. Vladimír Müller, IEn.

Od října 2016 došlo k dalšímu rozšíření spolupráce API se společností TOUAX (zahájené v červenci letošního roku ve výrobním závodě v Supíkovicích). Tentokrát mimo hranice České republiky, a to na distribuční centra lokalizovaná na několika místech v Německu.

Stejně jako v České republice jsme vše zahájili vstupním auditem a vydefinováním klíčových oblastí zlepšování na základě zjištěných nedostatků.

Cíle rozšířené spolupráce se budou lišit dle úrovně a potřeb jednotlivých distribučních center z pohledu požadované optimalizace. Například pro nově vybudované centrum ve Frankfurktu budou naše společné aktivity cíleny již od začátku nejen na optimalizaci procesů, ale i na proškolení personálu. Jedním z hlavních projektů bude ovšem návrh nového layoutu včetně organizace materiálového toku. Zde bude hlavně využito prvků jako je zavedení 5S, zpracování standardů a zlepšení organizace skladování materiálu. Na základě výsledků tohoto projektu budou vytvořeny a následně zaváděny standardy pro ostatní distribuční centra v SRN.

Pro distribuční centrum v Hamburku bude hlavním cílem zlepšení procesu přejímky vrácených pronajímaných modulů. Půjde jak o samotný proces přejímky, tak o definici standardu, do kterého má být modul uveden po vrácení – před dalším použitím u jiného zákazníka. Zlepšením tohoto procesu by se mělo dosáhnout kratšího času přípravy modulu a tím pádem i rychlejšího dodání novému zákazníkovi.

logo TouaxModulová divize skupiny Touax se specializuje na projektování, průmyslovou výrobu a stavbu dočasných nebo trvalých objektů stavebnicovým systémem modulů, které zákazníkům pronajímá nebo prodává. Touax s.r.o. je dceřiná společnost Divize modulových staveb, provozuje závod v Supíkovicích v České republice s centrem výzkumu a vývoje pro celou modulovou divizi a výrobní kapacitou 100 000 m2 ploch, nájemním parkem s 1 500 moduly v České republice a na Slovensku, a zásobuje moduly trhy EU, Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu, Střední a Jižní Ameriky a Afriky.

 


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.