Články

Úspěšné ukončení projektu na zvýšení efektivity výsekových strojů v GZ Media, a.s. (závod Soběslav)

16. 2. 2017 - Ing. Marek Pavka

V prosinci 2016 byl úspěšně ukončen projekt na zvýšení využití 2 výsekových strojů. Povedlo se dosáhnout zvýšení OEE o 13 % na stroji, který pracuje v nepřetržitém provozu, a o 9 % na stroji pracujícím na 2 směny.

Abychom dosáhli takovéhoto zlepšení, bylo nutné vypracovat následující standardy (pro každý stroj zvlášť):

  • Celkem 9 standardů 5S.
  • Celkem 8 standardů práce (pravidla a systém manipulace, předání směny, pravidla kontrolních činností, zásady zacházení s raznicemi atd.).
  • 2 standardy přestaveb se zlepšením o 27,5 % oproti stávajícímu stavu.
  • 1 standard preventivní údržby.

S jednotlivými standardy se průběžně seznamovali seřizovači v rámci praktických tréninků na osvojení jednotlivých postupů práce. V rámci projektu proběhly celkem 3 školení a tréninky:

  • Proškolení na standardy práce s praktickou ukázkou u strojů.
  • Proškolení o technickém stavu stroje s praktickým WS na jeho zlepšení a udržení.
  • Praktický trénink na metodiku SMED a nové jízdní řády (standardy přestaveb) s WS po provedené přestavbě.

V poslední části projektu jsme se věnovali přesné specifikaci rychlosti a eliminaci faktorů, které ji negativně ovlivňují. Pro každý vyráběný výrobek byla přesně určena rychlost, kterou má pracovník nastavit na stroji, aby dosáhl plánovaného výkonu. Tato detailní analýza (včetně ověření) přinesla průměrné zvýšení rychlostí o 35 %. Samozřejmě na tomto zvýšení má podíl rapidní zlepšení technického stavu strojů, vytvoření standardů práce a proškolení seřizovačů.

O úspěšnosti projektu svědčí i fakt, že mu byl věnován prostor v Gramofonku (interní časopis firmy), kde bylo vyzdviženo naplnění cílů projektu a aktivní zapojení seřizovačů do zlepšování.

logo gz mediaSpolečnost GZ Media, a.s. navázala na více než padesátiletou tradici Gramofonových závodů a stále rozšiřuje nabídku produktů a služeb. Pod vedením českých manažerů se rozrostla v moderní podnik, který celosvětově patří k nejvýznamnějším ve svém oboru. Replikace CD a DVD, výroba vinylů (gramofonových desek), bohaté zkušenosti v polygrafické výrobě a současný špičkový zákaznický servis oceňují tisíce spokojených zákazníků po celém světě.

V soběslavském výrobním závodě se vyrábí pro jednoho z klíčových zákazníků společnosti, a to produkty pro společnost IKEA. Jde o polygrafický typ výroby, kdy konečným produktem jsou různé typy stylových úložných krabic do domácností. Boxy jsou vyráběny z polepovaného kartonu, čili základní materiálovou surovinou pro tuto výrobu jsou různé druhy papírových materiálů. Závod se neustále rozšiřuje.


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.