Články

Noví absolventi studijního programu získali své diplomy

19. 10. 2017 - Ing. Simona Szabóová

Noví absolventi studijního programu získali své diplomy, tituly a vydali se realizovat další projekty ve své praxi, čímž rozšířili počet našich absolventů na 184. Všichni účastníci 15. ročníku studijního programu Průmyslové inženýrství se sešli nejprve na úvodním obědě, pokračovali prohlídkou výrobních prostor společnosti Linet spol. s r.o. a poté se přesunuli na slavnostní předání diplomů do hotelu Hejtmanský dvůr.

Ještě před vlastním předáním diplomů a památečných plaket nás čekaly poslední prezentace 4 studentů, kteří tak měli ostatním ukázat výsledky svých projektů. I jim se podařilo projekty úspěšně obhájit, a tak se všech 14 účastníků studijního programu mohlo radovat z dobře odvedené práce a nového profesního titul IEn (Industrial Engineer).

Večerní neformální program naplněný LEAN pantomimou a prohlídkou technologie a historie místního pivovaru nám poskytl prostor na poslední společné chvíle v rámci tohoto ročníku studia. Věříme však, že se brzy setkáme znova.

Všem účastníkům srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich dalších životních i pracovních etapách.

 

Na závěr jsme se dvou z účastníků zeptali: 

Co bylo pro Vás z celého studijního programu nejpřínosnější?
Dle mého názoru byly nejpřínosnější praktické zkušenosti, neboť vyzkoušet si jakoukoliv metodu průmyslového inženýrství rovnou ve výrobním závodě je ta nejlepší věc.

Jakým způsobem nyní vše uplatníte ve své společnosti? Navážete nějak např. na realizovaný projekt, nebo začnete naopak s jinými dílčími aktivitami, máte naplánovaný další projekt apod.?
Jako průmyslový inženýr používám metody, které jsme v rámci studia probírali, dnes a denně. Nyní v naší společnosti řešíme projekt, který není tak obsáhlý, ale jedná se o projekt vedoucí k rychlé výměně nástrojů.

Michal Šír, IEn., průmyslový inženýr, Datwyler Sealing Technologies CZ s.r.o.

Co bylo pro Vás z celého studijního programu nejpřínosnější?
Z mého pohledu je největším přínosem celistvost a úplnost programu, která mi otevřela obzory. Nebylo to pouhé teoretické přednášení, ale prakticky jsme si mohli vyzkoušet krůček po krůčku, jak dělat věci správně. Neocenitelnou součásti je i synergie, která nastávala mezi kolegy studenty. Zkušenosti jednotlivců se tak stávaly součástí celé skupiny. Toto sdílení generovalo nápady na projekty.

Jakým způsobem nyní vše uplatníte ve své společnosti? Navážete nějak např. na realizovaný projekt, nebo začnete naopak s jinými dílčími aktivitami, máte naplánovaný další projekt apod.?
Už nyní pracuji na školicí a tréninkové místnosti. Uviděl jsem potenciál ve zkvalitnění přípravy zaměstnanců. Jako další bude určitě zásobování výrobních procesů pomocí Milk-Run. Chtěl bych poděkovat společnostem API a IPI za tento studijní program. Nyní vím, že jdeme správnou cestou.

Tomáš Kunák, IEn., LEAN Engineer, Vesuvius Česká Republika, a.s.

                                      Předávání diplomů  Předávání diplomů