Články

oLEANpic games v tréninkovém centru API

19. 10. 2017 - Mgr. Jana Bejčková

Jsme velmi potěšeni, že jsme na půdě API mohli přivítat skupinu zaměstnanců společnosti Lindab. Jednou ze strategií společnosti je budování tzv. LEAN Manufacturing (zahrnujícím soubor metod zlepšování procesů jako 5S, vizualizace, bezpečnost práce atd.).

Kromě zavádění těchto dnes již známých metod jsou neopomenutelnou součástí projektu mimo jiné i vzájemné návštěvy mezi pobočkami Lindab a v neposlední řadě každoroční summit interních LEAN auditorů z celé korporace, kde se zhodnotí aktivity a dosažené výsledky za uplynulý rok a naplánují se cíle na rok další. Z potřeby sdílení zkušeností a vzájemné inspirace se rámci summitu realizuje návštěva některého externího podniku. Vzhledem k tomu, že API spolupracuje s pražskou pobočkou Lindab, si letos auditoři vybrali k této návštěvě prohlídku tréninkového centra API jako inspiraci pro rozvoj vlastních kolegů a exkurzi ve společnosti Linet spol. s r.o.

V tréninkovém centru jsme nejen diskutovali specifika budování LEAN manufacturing v jednotlivých evropských závodech LINDABu, ale vyzkoušeli jsme si i některé simulační LEAN hry nazvané pro tuto příležitost „OLEANPIC GAMES".

Děkujeme za milou návštěvu a těšíme se na další spolupráci!


Logo LindabLINDAB s.r.o. je mezinárodní skupina, která vyvíjí, vyrábí, prodává a distribuuje produkty a systémová řešení, která zjednodušují výstavbu a zlepšují vnitřní klima budov.

 

                                 Exkurze ve společnosti Linet  Exkurze ve společnosti Linet