Články

Miniprojekty v rámci Linet Lean akademie jsou již v plném proudu

19. 10. 2017 - Bc. Renáta Pokorná, IEn.

Linet LEAN akademie, to je půlroční akce pro pracovníky z řad technologů, logistiků, vedoucích oddělení, prostě těch, kteří mají zájem zlepšovat procesy. V rámci tohoto vzdělávání, které je ušité na míru zadavateli, je i realizacce „miniprojektů" s maximální dobou realizace do 3 měsíců.

Týmy účastníků si samostatně vybíraly témata projektů zaměřená na zefektivnění výrobního či logistického procesu – poté, co získali teoretické vědomosti. Jedinou podmínkou pro odsouhlasení tématu byl prokazatelný přínos. Projekty jsou tak zaměřeny na racionalizaci, standardizaci a vizualizaci pracovišť, snížení časů na seřízení strojů a nebo zlepšení procesu vychystávání materiálu na montážní linku.

Začátek práce na projektech nebyl pro týmy jednoduchý, a to zejména z pohledu „přepnutí" z naběhlých pracovních stereotypů, kdy umění vidět bylo zastřeno pracovní slepotou a možná i obavou z potenciálního neúspěchu.

V současné době jsou již práce v plném proudu. Jako velice důležité pro zdárný průběh a ukončení (a naučení se metodiky) realizace lean projektů vidím nutnou podporu projektového konzultanta z API, který týmy vede po celou dobu a svými zkušenostmi je směřuje v dodržování harmonogramu, rozsahu projektu a podporuje jejich rozhodování.

V neposlední řadě je podstatný i zájem vedení. Při ukončení každé fáze je při prezentaci přítomen manažer výroby. Závěrečných prezentací se budou účastnit i top manažeři.

 

Logo LinetSpolečnost LINET spol. s r.o. vznikla v roce 1990 na zelené louce. Je největším evropským výrobcem nemocničních a pečovatelských lůžek, kterých ročně vyrobí přibližně 50 tisíc. Ve společnosti pracuje přes 900 zaměstnanců. Od roku 2011 je LINET spol. s r.o. součástí nadnárodního holdingu LINET Group SE se sídlem v Nizozemí. LINET má dceřiné společnosti v Evropě, Spojených státech i v Latinské Americe a vyváží lůžka do více než sta zemí po celém světě.

                                         Realizace 5S v praxi  Realizace 5S v praxi

                                                                                           Realizace 5S v praxi

                                         Vizualizace zásob  Vizualizace zásob náhradních dílů   

                                              Vizualizace zásob náhradních dílů (červená barva znamená nutnost objednání)