Články

Zvyšování efektivity vybraných pracovišť ve společnosti Fatra, a.s.

27. 11. 2017 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Dvěma úvodními analýzami byly ve společnosti Fatra, a.s. zahájeny pilotní projekty zaměřené na zvyšování efektivity výrobních pracovišť a linek.

Ukázka linky AngerPrvní z analýz byla zrealizována na lince výroby podlahovin Anger v závodě v Napajedlích. Cílem byla detailní analýza řízení linky, efektivity linky z pohledu dostupnosti, rychlosti i kvality, dále pak analýza činnosti jednotlivých pracovníků a návrh nového systému organizace práce vedoucí k maximální efektivitě.

Druhá analýza byla zaměřena na provoz v Chropyni, konkrétně provoz vstřikolisovny. Hlavním cílem této analýzy bylo kromě standardní identifikace plýtvání a neproduktivních činností a zhodnocení jednotlivých pracovišť z pohledu ergonomie a fyzické náročnosti rovněž posouzení stávajícího systému odměňování. Výstupy této analýzy budou následně podkladem pro změnu systému odměňování na vybraných pilotních pracovištích a provozech.

Výsledky obou analýz byly prezentovány vedení společnosti a budou pokračovat implementací vybraných nápravných opatření.

Obrázek: Ukázka linky Anger

Logo FatraFatra, a.s. patří mezi významné světové zpracovatele plastů (PVC, PE a PET). V roce 2016 za výrobky a služby utržila 3,7 mld. Kč, více než 75 % produkce směřovalo do zahraničí. Fatra provozuje moderní technologie na zpracování plastů ve výrobních centrech v Napajedlích a Chropyni, kde zaměstnává více než 1 200 zaměstnanců.