Články

Zkrácení průběžné doby výroby o více než polovinu díky použití VSM (Value Stream Mapping)

20. 2. 2018 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Téměř o 62 % se podařilo během několikaměsíčního projektu zkrátit průběžnou dobu výroby nemocničních lůžek ve společnosti Linet spol. s r.o.

Celý projekt byl založen na mapování toku hodnot, tedy metodice VSM = Value Stream Mapping, která sloužila jak pro detailní popis stávajícího stavu, tak pro návrh zlepšení a definici stavu budoucího. Díky tomuto komplexnímu a systematickému nástroji se podařilo získat poměrně detailní přehled o všech klíčových výrobních i podpůrných procesech a identifikovat kritická místa pro zlepšení, tzv. Kaizen Blitz. Vhledem k vysoké náročnosti výroby a množství podsestav a komponent muselo být zpracováno hned několik map současného stavu. Pro následnou realizaci byly vybrány tři klíčové podsestavy, jejichž optimalizace přinesla výsledné zkrácení průběžné doby výroby a výrazné zvýšení indexu přidané hodnoty (VAindex).

Některé ze zajímavých výsledků projektu:

  • Zkrácení průběžné doby výroby ve dnech o 62 %.
  • Snížení zásob a rozpracovanosti ve dnech o 55 %.
  • Zvýšení indexu přidané hodnoty (VAindex) o 54 %.

Ukázka mapy VSM

 

Ukázka mapy VSM

Stáhněte si zdarma formulář pro mapu VSM současného stavu: 

VSM - mapa současného stavu


Nejbližší seminář na téma VSM - mapování hodnotového toku pořádáme 21. - 22. 3. 2018