Články

Inovace v manipulaci. Pracujte efektivně s lidmi i technikou

27. 3. 2018 - Petr Panáček

Využití funkcí systému správy flotily I_Site od společnosti Toyota Material Handling CZ s.r.o. vede k celé řadě možností, jak uspořit provozní náklady při nasazení manipulační techniky. Užitečné funkce jsou manažersky velmi snadno přístupné ve formě přednastavených reportů, a to z různých platforem (počítač, tablet, mobil). Odpovědný manažer je stále v obraze a může namátkově kontrolovat nastavená pravidla i okamžitě reagovat v případě těžší nehody nebo jiného problému s vozíky.

Sledování informací o provozu vozíků dává vedení firmy jasný přehled o jejím efektivním či neefektivním využívání. Tato data slouží k hledání slabých míst v aktuálních provozních režimech a poskytují cenné poznatky také oddělení údržby, ať už se jedná o počet motohodin nebo výsledky vizuální kontroly před jízdou. Hlavní zásadou fungujícího podniku by měly být optimální náklady při využívání všech jeho zařízení, bezpečnost a ochrana pracovníků při práci a neustálá snaha o zlepšování procesů.

Klíčový nástroj pro management

I_Site sleduje a monitoruje provoz manipulační techniky a poskytuje manažerům jasný přehled o bezpečnostních a výkonových aspektech jednotlivých vozíků i chování jejich řidičů. Bez ohledu na typ a značku vozíku. Z mnoha modulů, které jsou k dispozici, má sledování kolizí, provádění předprovozních kontrol a přístupu k vozíkům přímý vliv na vyšší bezpečnost provozů s manipulačními vozíky. Uživatelé začínají obvykle sledováním nehod/kolizí/nárazů nebo nabíjení a péče o baterie, teprve v další fázi přicházejí na řadu složitější a dlouhodobější funkce – využití techniky a optimalizace vozového parku a monitoring nákladů – jednotlivých vozíků i celých středisek nebo provozů.

V modulu, který slouží ke sledování provozních režimů a využití strojů, dokáže uživatel sledovat kdy, k jakým činnostem a jak dlouho je vozík využíván (sledujeme například čas, který vozík stráví pojezdem s nákladem nebo bez něho, zdviháním, celkovou dobu provozu nebo dobu, kdy je vozík zapnutý, ale nepracuje). Dokážeme také sledovat souběh vozíků v rámci směny. Z toho zákazník dokáže odhalit, zda všechny vozíky potřebuje ve stejnou dobu, nebo zda by stejný rozsah manipulace zvládl při efektivnějším využití menší počet vozíků.

Pilíře systému I_Site

Každý zákazník volí funkce odpovídající množství vozíků, složitosti provozu a intenzitě manipulace. Při pořízení systému I_Site si spolu se systémem pořizuje profesionální podporu Toyoty. Při implementaci i v průběhu využívání systému.

Každý uživatel má své priority, pro každého může být důležitější jiný aspekt, jiný pohled na věc, který správa flotily představuje. Využití v různých provozech se v zásadě neliší, ať již jde o výrobu nebo sklady. Ale výrobní provozy jsou v mnoha ohledech provozně složitější, flotily rozsáhlejší, na strojích se střídá více řidičů, vozíky jsou více rozptýlené a celý proces manipulace může být hůře kontrolovatelný. Proto zde může být velký potenciál pro úspory.

Podívejme se podrobněji na vybrané prvky, které vedou k úspoře provozních nákladů nejrychleji a nevyžadují složité změny nebo úpravy chování obsluhy vozíků, ať již ve skladech nebo ve výrobních provozech:

  • Sledování nárazů – lze nastavit různá úroveň citlivosti nárazů, které budou sledovány. Ke snížení počtu nehod všech úrovní, ale zejména těch nejsilnějších, dochází velmi rychle a trvale. Jde o velmi účinný nástroj zvyšování bezpečnosti.
  • Sledování správné péče o baterie – přes systém lze velmi dobře sledovat průběh nabíjení baterií. S jeho pomocí je možné kontrolovat, při jaké úrovni vybití byla baterie připojena k nabíječce, jak dlouho byla nabíjena apod. Eliminace předčasného nabíjení nebo naopak hlubokého vybití baterie prodlužuje zásadně jejich životnost. U li-ionových baterií, které pracují na jiných principech, zase systém zaznamená, jestli obsluha využívá možnosti mezidobíjení během krátkých přestávek.
  • Předprovozní kontroly – zdravá prevence a bezvadný stav vozíků je jednou z cest k vyšší bezpečnosti. Cenné poznatky jsou k dispozici pro servis nebo interní oddělení údržby díky funkci předprovozních kontrol, které řidiče jednoduše a nenásilně provedou celou škálou nutných úkonů. Při pravidelném využití je vysoká pravděpodobnost odhalení potenciálních problémů dříve, než se projeví v provozu. Přínosy pro bezpečnost jsou zřejmé a úspory budoucích nákladů na servis zajímavé. To jsou zkušenosti uživatelů.
  • Kontrola přístupu a správa PIN kódů nebo karet Smart Access – omezený přístup k vozíku brání jeho zneužití. Každý řidič může mít nastavené individuální výkonové parametry, například rychlost, podle zkušeností s daným typem vozíku.

 

Toyota

 

Obr. 1   Více než 2000 vozíků pod aktivním monitoringem Toyota I_Site
Vozíček BT SWE140L, dodaný společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., se stal 50 000. vozíkem, připojeným na I_Site na celém světě!

Oblasti úspor a návratnost investice

Navíc nejde vlastně ani o žádnou investici, spíše o provozní náklady. Hardware je obvykle již součástí výbavy vozíku při jeho pořízení. Software je k dispozici ihned po zapojení zákazníka do systému.

Finanční vyjádření návratnosti investice je jednoduché a složité zároveň. Je zde mnoho proměnných, které ovlivňují návratnost. Uživatel platí za každý vozík nízké měsíční splátky, které se liší podle typu vozíku i podle velikosti flotily. Praxe potvrzuje, že právě jen díky eliminaci nárazů a následných škod nebo díky prodloužení životnost baterií o polovinu (a téměř ve všech případech se tak děje) se zákazníkovi systém pohodlně zaplatí již během prvního roku používání na několik let dopředu.

Zákazníci úspor dosahují, a to velmi výrazných a ve více oblastech. To je za téměř 10 let, co je správce flotily I_Site v ČR zákazníkům k dispozici, snadno doložitelné. Náklady na jeden vozík jsou přitom ve srovnání s úsporami a přínosy pro každého uživatele v podstatě zanedbatelné.

Plnohodnotné využití systému navíc znamená další mnohostranné výhody v oblasti bezpečnosti, produktivity řidičů, včasného zajištění preventivního servisního zásahu, organizace práce a nasazení vozíků, snížení počtu vozíků ve flotile.

Manipulační technikaObr. 2   Správce flotily Toyota I_Site sleduje a monitoruje provoz manipulační techniky a poskytuje manažerům jasný přehled o bezpečnostních a výkonových aspektech jednotlivých vozíků i chování jejich řidičů – bez ohledu na typ a značku vozíku