Články

Akademie průmyslového inženýrství ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. - úzké propojení teorie s praxí

28. 3. 2018 -

V říjnu minulého roku jsme ve společnosti ArcelorMittal spustili vzdělávací program „Akademie průmyslového inženýrství".

Cílem prvního tréninku na téma "Systém trvalého zlepšování" bylo představit koncept systému, kdy je potřeba nejen používat příslušné nástroje na zlepšování, ale vidět také celkový obrázek. Tj. jak nastavit systém kontinuálního zlepšování ve společnosti, jak využít potenciál lidí a jak efektivně využít uspořené náklady.

Další tréninky se týkaly např. oblasti řízení projektů, TPM, zvyšování efektivity strojních zařízení apod. Vždy klademe důraz na propojení teorie s praktickými ukázkami, které usnadňují následné využití. Také proto využíváme zkušeností lektorů s dlouhodobou praxí.

Vzdělávání se účastní zaměstnanci z technicko-organizačního rozvoje a specialisté. V únoru jsme akademii průmyslového inženýrství zakončili tréninkem "Efektivní řešení kořenových příčin problému".

Logo Arcelor

 

Výrobní činnost společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody