Články

Praxe jednoznačně potvrzuje deklarované výhody li-ionových baterií. Nejširší nabídku najdete u Toyoty

21. 6. 2018 - Jan Kohák

O li-ionových bateriích, které postupně nahrazují dosud téměř výhradně používané olověné akumulátory, se v médiích píše stále více, ale hlubší praktické zkušenosti může nabídnout jen málokdo. Toyota Material Handling CZ s.r.o. je v čele jejich zavádění na českém trhu. Má již více než 6leté zkušenosti a může argumentovat mnoha úspěšnými referencemi v různých typech aplikací, včetně provozů s retraky nebo čelními elektrickými vozíky. Nabídku navíc neustále rozšiřuje, naposledy o modulární modely vlastní výroby.

Toyota posiluje principy štíhlého myšlení, protože svými aktivitami a zaváděním nových technologií a nových postupů soustavně cílí na eliminaci ztrát a úspory energie, zdrojů, prostoru i času.

Představení li-ionových baterií před několika lety a jejich rychlé a masivní rozšíření je skvělým příkladem, jak je možné dosáhnout úspor na všech uvedených frontách. Impulsy, proč li-ionové baterie použít, jsou u uživatelů různé, přínosy vždy evidentní a velmi povzbuzující. Od letošního roku může Toyota zákazníkům navíc nabídnout již komplexní produktovou řadu elektrických vozíků, tedy ručně vedené nízkozdvižné a vysokozdvižné techniky, retraků, tahačů, vychystávacích vozíků, systémových VNA vozíků nebo satelitních vozíků Radioshuttle.

Modulární řešení lionek od Toyoty rozšiřuje uplatnění nové technologie

Důležitým aspektem novinky je snadná dostupnost i pro provozy s méně frekventovanou manipulací. Li-ionové baterie se tak budou ještě rychleji prosazovat v dalších aplikacích a postupné snižování ceny povede jistě k rozšíření i mimo frekventované vícesměnné provozy. V návaznosti na intenzitě provozu se návratnost investice do li-ionových baterií pohybuje již kolem 1,5 roku i méně.

Nový typ baterie je modulární, což je velmi zajímavé právě pro menší firmy, které dosud o li-ionových bateriích neuvažovaly. V tom spočívá klíčový rozdíl nového řešení. Kapacitu baterie determinuje počet článků a každý zákazník si tak může objednat baterii přesně na míru podle svých požadavků nebo podle potřeb každého provozu. Další výhodou této koncepce je snadná změna kapacity baterie. Požadavek na přidání nového modulu vyřeší technik Toyoty velmi rychle s naprosto minimálním vlivem na disponibilitu vozíku.

Obr. 1   Výhody a nevýhody obou typů

Ověřené výhody, které uživatel získává nasazením li-ionových baterií a jak se tyto výhody projevují v každodenní realitě:

  • nová technologie s delší životností - úspory při nákupu baterií
  • možnost nabíjet kdykoli - neustálá disponibilita strojů, stačí méně strojů (a řidičů)
  • možnost nasadit baterie nižší kapacity - úspora energie při nabíjení, rychlejší nabíjení
  • méně strojů a řidičů - štíhlejší a bezpečnější prostředí
  • režim 1 vozík – 1 baterie - levnější provoz, není nutné držet náhradní baterie, odpadá čas strávený výměnou
  • zrušení nabíjecí místnosti - získání nového podlahového prostoru pro logistiku nebo výrobu
  • nižší spotřeba energie - až 30% úspora energie a levnější provoz
  • nižší emise CO2 - ekologičtější provoz

Životnost baterie až 10 let a 5 x více nabíjecích cyklů

Li-ionové baterie vydrží přibližně 5 000 cyklů a odvedou více práce s menší spotřebou energie a s nižšími náklady na manipulaci i bateriové hospodářství než konvenční baterie. Vedle již prokázané disponibility (100% výkonnost vozíku po celou dobu vybíjecího cyklu) a nižší spotřeby energie je klíčovým benefitem dlouhá životnost baterie, kterou nemůže obsluha v podstatě žádným způsobem negativně ovlivnit. Životnost baterie – počítáme 5 000 cyklů při hloubce vybití na 80 %. K průběžnému dobíjení dochází často při výrazně nižší úrovni vybití. Proto při dobíjení například při úrovni vybití 20 % stačí odečíst z životnosti baterie pouze 0,2 jednoho cyklu.

Při práci s li-ionovými bateriemi odpadají rizikové situace, se kterými je spojen provoz olověných akumulátorů – hrozba podbití, úplného vybití nebo riziko výbuchu plynů. Mohou být nabíjeny kdykoli – minimální délka nabíjení není stanovena.

Lionky znamenají nižší náklady, úsporu prostoru a delší životnost

HP Tronic a.s., Jirny vybudovala nový sklad na ploše přes 30 000 m2 a ušetřila 1,5 milionu jen za nabíjecí místnost. Další obrovské úspory znamená eliminace desítek náhradních baterií. "Díky dlouholetému partnerství, důvěře a zkušeností s precizním přístupem při servisu jsme vybrali tradičního dodavatele techniky do našich provozů – Toyotu. K jedné zásadní změně jsme však přeci jenom sáhli: chod celého skladu zajistí vozíky napájené lionkami. Využili jsme skutečnosti, že budujeme úplně nový sklad a mohli jsme jiné schéma nabíjení a provozu těchto vozíků naplánovat do detailu," říká Libor Křižka, ředitel logistiky HP Tronic a.s. a dodává:

"Ušetřili jsme nemalé náklady za celou nabijárnu, za prostor i vybavení, nebudeme muset dolévat destilovanou vodu, můžeme kombinovat nabíječky a nabíjet kdekoli a kdykoli. Jsme také velmi spokojeni s dlouhou desetiletou zárukou a předpokládanou dvojnásobnou životností li-ionových baterií, takže vydrží minimálně dva pronájemní cykly."

 

Obr. 2  Sklad v HP Tronic a.s., Jirny

Lionky znamenají snadnou kontrolu správného nabíjení a vždy připravené stroje

Aquasped s.r.o., Vestec, si prostoje nemůže dovolit.
"Vykládku kamionů zajišťují i řidiči cizích dopravců, pro které jsou naše vozíky k dispozici. To je meritum věci. Do doby pořízení li-ionové technologie se používaly standardní olověné baterie a každý vozík měl jednu náhradní baterii. Dosáhnout dodržení správného procesu nabíjení bylo obtížné. Vozíky šly takzvaně z ruky do ruky a nebylo možné uhlídat správný moment, kdy vozík odvézt k nabíječi a baterii vyměnit. Někteří řidiči proces nabíjení ignorovali a byli navíc zvyklí po skončení práce vozík na nabíječku připojit, ale bez ohledu na to, jak byl vozík vybitý. Od toho jsme je zrazovali, protože jsme nechtěli baterie ničit předčasným nabíjením," vysvětluje Roman Štěrbáček, jednatel společnosti a dodává:

"Nyní naopak všem řidičům průběžně připojování vozíků k nabíječce zdůrazňujeme, protože princip li-ionových baterií spočívá právě ve využití každé – i krátké – přestávky k dobití baterie a zajištění připravenosti vozíků k další práci. Pro obsluhu jde o jednoduché, dá se říci „přirozené" chování. Nemusí nic hlídat, nic sledovat."

 


Obr. 3   Retrak BT Reflex od Toyoty s lionovou baterií