Články

Vybudování školicího centra v OEZ s.r.o. v Letohradě

18. 7. 2018 - Bc. Vlastimil Ježek, IEn.

Během jarních měsíců letošního roku se podařilo ve společnosti OEZ s.r.o. v Letohradě vybudovat školicí centrum, které je primárně zaměřeno na úspěšnou adaptaci nově příchozích spolupracovníků. Cílem dvoudenního cyklu přednášek, praktických ukázek a tréninků je efektivní předání nezbytně potřebných znalostí a dovedností.

Letohrad školicí centrumLetohrad školicí centrumDo školicího centra přicházejí pracovníci, kteří úspěšně absolvovali prvotní test zručnosti na personálním útvaru, mají za sebou vstupní pohovor, je s nimi již uzavřena pracovní smlouva a jsou vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami. Během dvou dnů strávených ve školicím centru jsou jim prostřednictvím odborníků předány základní informace týkající se BOZP, ergonomie, požární ochrany, ochrany životního prostředí, zásad štíhlé výroby a systému neustálého zlepšování.

Praktický, několikafázový trénink na čtyřech špičkově vybavených pracovištích probíhá za přítomnosti trenérů, kteří běžně pracují přímo na montážní linkách. Po důkladném seznámení s používaným moderním vybavením a terminologií proběhne první ukázka montážní operace, kterou pomalu a s podrobným vysvětlením podle zpracovaných fotonávodek provádí trenér. V další fázi už provádí veškeré činnosti trénovaný spolupracovník sám, avšak pod intenzivním dohledem trenéra. Součástí zácviku je i zpětná demontáž složených jističů na jednotlivé komponenty. Tímto cyklem projde každý účastník minimálně třikrát. Účelem tréninku není dosáhnout rekordně krátkých časů, ale naučit nové spolupracovníky správný způsob montáže, jehož výsledkem je kvalitní výrobek a nepoškozené vybavení pracoviště.