Články

Integrovaná telematika I_Site bude u Toyoty standardem

24. 9. 2018 - Petr Panáček

Hlavní motto společnosti Toyota Material Handling na letošním veletrhu CeMAT 2018 "Přemýšlejte jako Toyota" (Think:Like:Toyota) odkazovalo na principy štíhlého myšlení, soustředění na totální kvalitu výrobků, procesy eliminace veškerých ztrát a plýtvání zdroji všeho druhu. Tedy na hodnoty, které Toyota již mnoho let uplatňuje ve více než 650 vlastních továrnách, v kterých provozuje přes 16 500 vozíků (světově uznávaný Toyota Production System). Klíčem je technologie Toyota I_Site, tržní lídr v oblasti telematiky, fleet managementu a konektivity.

Hodnoty a výhody propojování a vytěžování informací v reálném čase nemohou být v rychle se vyvíjejících logistických systémech ignorovány, protože pomáhají eliminovat ztráty v mnoha oblastech.

Své bohaté zkušenosti z těchto procesů úspěšně přenáší i do oblasti logistiky a skladování. Na veletrhu CeMAT 2018 přesvědčivě ukázala, jaké postupy, jaké služby, technologie a nástroje využívá, a jak ze sdílení tohoto komplexního souboru znalostí mohou profitovat její zákazníci, jakou přidanou hodnotu jim Toyota nabízí.

Konektivita a efektivnost všech operací – I_Site

Jak propojit vozíky a jak neskutečné množství dat, které je dnes velmi snadné získat, zpracovat, vyhodnotit a správně využít? Tím správně je v podání Toyoty myšleno jediné – směrem ke štíhlé logistice a štíhlé manipulaci, k totální kvalitě výrobků, vysoké bezpečnosti všech operací, k proaktivnímu servisu, který dokáže předcházet poruchám a zajistí maximální disponibilitu techniky.

Využívání informací prostřednictvím správy flotily přinese zákazníkům Toyoty nezanedbatelné výhody, protože získají zásadní data o provozu svých vozíků. Všechny elektrické skladové vozíky budou od podzimu 2018 dodávány přímo z výroby s technologií pro telematiku ve standardní výbavě. Základem této technologie bude I_Site, nejrozšířenější správce flotily. Toyota po celé Evropě již vytvořila populaci přes 60 000 aktivních chytrých vozíků a pomocí systému tak má pod kontrolou přibližně 250 000 řidičů manipulační techniky, jejich výkon i dodržování bezpečnostních standardů manipulace.

Data hovoří jasně – zákazníci mají velký prostor pro úspory

Využití zdrojů je zásadním bodem zvyšování efektivnosti a eliminace plýtvání. Existující data získávaná z takového množství vozíků provozovaných v tisících aplikacích po celé Evropě ukazují, že drtivá většina uživatelů může ušetřit podstatnou část svých zdrojů investovaných do manipulace a logistiky prostým zvýšením úrovně využití dostupné techniky.

Toto využití se typicky pohybuje na úrovni pouhých 35 % a je zde prostor pro dosažení značného zlepšení. Cesta povede směrem ke snížení počtu vozíků ve flotilách většiny zákazníků, protože když začnou s daty pracovat, zlepší svoje plánování.

I_Site snižuje náklady na škody a opravy až o 70 %

Jiný obrovský prostor pro úspory nabízí práce s obsluhou a management bezpečnosti. Nehody při manipulaci znamenají často brutální náklady na škody způsobené na strojích a vybavení provozů, nemluvě o rizicích zranění osob. Data ze systému Toyota I_Site potvrzují, že přijetí nejlepších možných zkušeností v oblasti řízení bezpečnosti kombinované se schopností detailně monitorovat chování obsluhy a způsob, jakým s vozíkem zachází, může podstatně redukovat náklady na opravy nebo výměnu zničeného vybavení až o 70 %.

Prostor pro odstranění zbytečných ztrát je zde zcela evidentní. Toyota bude se zákazníky aktivně úzce spolupracovat na vytváření plánů, jak data získávat a vyhodnocovat podle jejich konkrétních potřeb, a nabídne jim sadu dostupných doplňkových informačních kanálů. Cílem Toyoty není jen postavení tržního lídra v dodávkách řešení manipulace a skladování nebo servisních služeb, ale chce se zákazníky sdílet znalosti a zkušenosti v oblasti štíhlého myšlení a být zdrojem přidané hodnoty v rámci jejich podnikání.

 vozíky Toyota

Všechny elektrické skladové vozíky budou od podzimu 2018 dodávány přímo z výroby s technologií pro telematiku ve standardní výbavě. Toyota po celé Evropě již vytvořila populaci přes 60 000 aktivních chytrých vozíků a pomocí systému tak má pod kontrolou přibližně 250 000 řidičů manipulační techniky.

I_Site zobrazí široké spektrum informací!

  • možnost instalace na vozík jakékoli značky
  • odhalí potenciál úspor ve všech článcích procesu manipulace
  • každodenní řízení flotily na bezpečné bázi – přes počítač, tablet nebo mobil
  • sledování výkonu jednotlivých vozíků i řidičů, i celé flotily, a to i podle jednotlivých provozů, středisek nebo směn
  • sledování nárazů různé intenzity
  • informace o využití a nabíjení baterií
  • neomezený přístup k datům
  • předprovozní kontroly vozíků a kontrolu jejich provádění

 

Vyhodnocování dat a reporty všeho druhu

Data jsou vyhodnocována na severech Toyota Material Handling na základě předdefinovaných nebo uživatelsky volitelných kritérií formou přehledných tabulkových reportů nebo grafů.

K dispozici jsou reporty o kolizích, stavu baterie ve vozíku, úspěšných i neúspěšných předprovozních kontrolách vozíků, o provozu vozíku na jedno nabití baterie, o počtu rozjezdů a mnoho dalších.

Veškeré reporty lze exportovat do datového formátu pro další zpracování dle potřeb uživatele. Uživatelské rozhraní, přes které přistupují oprávněné osoby k datům, se skládá z přehledných dlaždic a z přehledných navigačních ikon.

Využití strojů pod kontrolou

V modulu, který v rámci I_Site slouží ke sledování provozních režimů a využití strojů, dokáže uživatel sledovat kdy, k jakým činnostem a jak dlouho je vozík využíván. Lze sledovat časy, které vozík stráví horizontálním pojezdem s nebo bez nákladu, zdvihem, celkový provozní čas nebo jen čas, kdy je vozík zapnutý a nepracuje.

Systém zaznamenává nárazy vozíků. Jak takovou situaci rozpozná?

Nárazy vozíku jsou zaznamenávány tříosým akcelerometrem. Pokud dojde k nárazu vozíku do překážky, působí na šasi vozíku zpomalení, které tento akcelerometr zaznamená a odešle do řídící jednotky. Intenzita zaznamenaného zpomalení je uživatelsky definovatelná. Detaily nárazů je možné sledovat z pohledu vozíků nebo řidičů. Při zvlášť silném nárazu je možné vozík dokonce zablokovat. Obsluha musí zavolat odpovědného manažera a kolize je ihned řešena.

Optimální péče o baterie v režii Toyota I_Site

Jedním z nejvíce využívaných modulů je sledování stavu baterií a kontrola jejich správného nabíjení. Pomáhá uživatelům prodlužovat životnost jednoho z nejdražších komponentů elektrických vozíků. Monitoruje a rozlišuje trakční i li-ionové baterie a sleduje každou baterii odděleně. Zaznamenává jednotlivé pracovní výkazy, eviduje časy přihlášení a odhlášení jednotlivých řidičů a připojení baterie k nabíječce.

I_Site bude základem i nové servisní platformy

Toyota důsledně sleduje, jak inovace v digitalizaci a konektivita může zlepšit také servisní služby, nejen pro zákazníky, ale i pro vlastní servisní techniky. Hlavním cílem nové platformy T-Stream je zajistit takovou úroveň služeb, která dokáže zajistit kvalitní servis ještě dříve, než dojde k odstavení techniky, a dříve, než zákazník vytuší, že bude servis potřebovat. Toyota toho dosáhne díky práci s informacemi v reálném čase, díky předvídatelnějšímu chování strojů a rychlejší komunikaci v rámci servisního týmu i s ostatními útvary firmy.

Nové funkce nabídnou především spolehlivé on-line propojení s jinými aplikacemi, vylepšené plánování činnosti, vyhledávání náhradních dílů, fleet management, snadnou práci s fotografiemi nebo rychlý přístup k veškeré technické dokumentaci. Stručně řečeno správné informace ve správný čas bez ohledu na to, kde se technik právě nachází. Ať již bude potřebovat jen přehled servisních zakázek nebo informaci technického rázu, výsledkem bude minimální ztráta času, efektivní využití techniky a konečně spokojený zákazník.