Články

Zvyšujeme efektivitu procesů ve firmě ISMM

19. 10. 2018 - Ing. Marcel Pavelka, IEn.

V nedávné době jsme zahájili další spolupráci formou lean projektů – tentokrát ve firmě ISMM Production & Business Cooperation s. r. o.

Pomocí vstupní analýzy ve všech 3 provozech společnosti jsme zhodnotili současnou efektivitu procesů – právě její zvýšení je cílem celé spolupráce. V současnosti již proběhl startovací workshop, na kterém jsme úspěšně vydefinovali směr a možnosti zavádění lean metod tak, abychom dosáhli požadovaného cíle. Již nyní se těšíme na plánované dílčí projekty.

Logo ISMMHistorie ISMM Production & Business Cooperation s. r. o. se datuje k roku 1997. Společnost navázala na tradici původních poradenských aktivit především v oblasti marketingového řízení a posléze exportního marketingu. Právě problematika exportního marketingu s koncentrací na země EU se ukázala pro další vývoj společnosti jako strategická a předurčila směr dalšího rozvoje. V současné době portfolio dodávaných produktů zahrnuje více než 5.000 položek od dílů jednoduchých, až po složité montované celky, tzv. modulové podskupiny.

efektivita procesů v ISMM  efektivita procesů v ISMM  efektivita procesů v ISMM