Články

Toyota a Microsoft vyvinuli T-Stream – novou servisní platformu

13. 12. 2018 - Jakub Lochman

Průmysl manipulační techniky se mění a adaptuje stejně rychle jako jiné obory a sleduje podobné globální trendy, například e-commerce nebo digitalizaci. V některých ohledech tyto trendy dokonce aktivně spoluvytváří. Například jako Toyota Material Handling, světová jednička v oboru manipulační techniky a dalších řešení pro logistiku a skladování. Toyota důsledně sleduje, jak inovace v digitalizaci a konektivita může zlepšit nejen samotné vozíky a jejich výkonnost, ale také servisní služby. Výsledkem je T-Stream, vyvinutý společně se společností Microsoft.

Možnosti nové servisní platformy urychlí veškeré fáze činnosti servisních techniků, tedy aktivit, které jsou pro zákazníky klíčové a které pečlivě sledují. Odhalení příčiny závady vozíku, objednání náhradních dílů i provedení opravy bude snazší, administrativně jednodušší interně i ve vztahu k zákazníkům. Skutečná doba reakce se zkrátí.

Proces digitalizace zahájila Toyota v servisních službách již před 18 lety zavedením prvního mobilního administrativního systému pro své techniky (EASY – Engineer Administration System). Postupně investovala do dalších technologií, například do nástrojů propojujících vozíky a nabízejících informace v reálném čase. Aby mohla i nadále excelovat v poprodejních službách, potřebovala svým servisním technikům nabídnout optimální podporu, která zahrne nejmodernější nástroje a technologie. Proto začala úzce spolupracovat s Microsoftem, dalším globálním hráčem, který sdílí její digitální vize. První generace T-Stream je již v ČR uvedena do života a testují ji v reálném provozu první servisní technici.

Uvolníme sílu dat

ToyotaT-Stream je úplně nová technologie založená na cloudu Azure společnosti Microsoft, pracuje v prostředí Windows a využívá systémy Bing Maps a GPS. Pro servisní techniky představuje výrazně vylepšený proaktivní nástroj zahrnující veškeré dostupné zdroje, informace a propojení, která potřebují ke své činnosti.

Hlavním cílem je zajistit takovou úroveň služeb, která dokáže zajistit kvalitní servis ještě dříve, než dojde k odstavení techniky, ještě dříve, než zákazník vytuší, že bude servis potřebovat. Toyota toho dosáhne díky práci s informacemi v reálném čase, díky předvídatelnějšímu chování strojů a snazší a rychlejší komunikaci v rámci servisního týmu i s ostatními útvary firmy.

Nové funkce nabízejí především spolehlivé on-line propojení s jinými aplikacemi, vylepšené plánování činnosti, vyhledávání náhradních dílů, fleet management, snadnou práci s fotografiemi nebo rychlý přístup k veškeré technické dokumentaci. Stručně řečeno správné informace, ve správný čas, bez ohledu na to, kde se technik právě nachází. Ať již bude potřebovat jen přehled servisních zakázek nebo informaci technického rázu, výsledkem bude minimální ztráta času, efektivní využití času technika a konečně spokojený zákazník. Rychlejší a komplexnější podporu mohou technici také očekávat od administrativní podpory a dispečinku. Výsledkem budou nižší náklady na servis, což jistě uvítá každý uživatel manipulační techniky.

Vybrané přínosy nové servisní platformy T-Stream

Vylepšení v oblasti plánování servisních zakázek
On-line diář servisních techniků je k dispozici dispečinku, interním trenérům, servisnímu managementu i servisním poradcům. Přesná znalost každodenního programu techniků urychlí celý proces přidělování zakázek. Odpadne telefonická komunikace mezi dispečery a techniky. Dispečink přidělí zakázku, technik dostane automatickou SMS a jednoduchým úkonem si zakázku naplánuje do kalendáře na příslušný den a hodinu. Dispečer uvidí současně plánovací kalendář všech techniků ve svém týmu, uvidí, jak je každý technik vytížený, jaký typ servisní zakázky z hlediska priority a u jakého zákazníka právě provádí nebo co má v plánu provést. Výsledkem je rychlejší odezva na požadavky zákazníků, jednoduché a rychlé plánování, méně stresu pro techniky i dispečery,

Propojení aplikací T-Stream a I_Site – zajištění konektivity
Je-li vozík vybaven aktivním systémem správy flotily I_Site, ještě před odjezdem k zákazníkovi se technik dokáže s vozíkem spojit a získat z něj důležité diagnostické informace. Technik dokáže ve většině případů podle stažených dat rozpoznat, jaký náhradní díl potřebuje, a pokud ho nemá ve svém servisním voze, objedná si ho. K zákazníkovi přijede již se správným dílem a v některých případech tak ušetří jednu návštěvu a čas nutný k vyhledání stroje, ke zjištění problému. Zákazník ušetří za čas technika, technik je efektivnější, protože mohl zatím vyřídit jinou zakázku.

Vozík ToyotaKompletní informace o servisní historii zákazníka i jeho strojů
Stačí znát výrobní číslo a k dispozici jsou veškeré informace o stroji (detailní technická specifikace včetně baterie) i zákazníkovi, kontaktní osobě, o flotile (data uvedení do provozu, data pravidelných prohlídek, záruky, typy servisních smluv). Velká většina pohromadě a přehledně hned na úvodní stránce každého účtu. Čas přijetí zakázky, orientace a definování priority, kontrola reakční doby podle servisní smlouvy, nahlášená závada a další informace jsou rychle dostupné.

Veškerá servisní dokumentace a katalogy náhradních dílů – kdykoli a na jakýkoli model
Podle výrobního čísla stroje systém vyhledá automaticky příslušný manuál nebo katalog dílů. Technik se nezdržuje vyhledáváním správné verze podle roku výroby v tištěných materiálech nebo na internetu. Po zadání výrobního čísla se objeví příslušný katalog dílů, technik si vybere, označí a odešle objednávku. Odpadá chybovost, zdlouhavé vyhledávání. To platí i o servisních manuálech. Je tak zaručen velmi rychlý přístup ke schématům, k seznamům chybových kódů s popisem závady, co ji způsobuje, jaký díl je závadou dotčen.

Platforma pro e-learning
Od září 2018 přecházíme na novou formu školení nových servisních techniků nebo doškolování stávajících na nové modely. T-Stream je vhodnou platformou pro ukládání a sledování školení, kdykoli a kdekoli. Servisní technik nebude již muset absolvovat veškerá školení na centrále v Rudné a bude se moci rychleji zapojit do praktické servisní činnosti.

 


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.