Články

Zlepšování procesů v supermarketech Trefa (JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice)

15. 11. 2019 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Po úspěšném zahájení aktivit neustálého zlepšování procesů v supermarketech Terno České Budějovice a Terno Olomouc byla spolupráce s API rozšířena i na supermarkety Trefa.

Pro pilotní aktivity byly vybrány rovněž dvě prodejny s cílem nastavit zde maximálně efektivní systém interních procesů, který bude následně sloužit jako “best practice“ pro ostatní supermarkety. Celá implementace byla zahájena v polovině letošního roku vstupními monitoringy, přizpůsobenými podmínkám nevýrobních společností. Jejich cílem bylo zhodnotit stávající stav procesů, identifikovat a kvantifikovat plýtvání a úzká místa. Následně byly na strategickém workshopu s vedením společnosti definovány priority včetně plánu implementace a zadání prvotních projektů. Kromě standardních oblastí, jako je produktivita práce, byly jako klíčové vybrány rovněž projekty související se zlepšováním administrativních procesů, konkrétně procesu tvorby objednávek.

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice 

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice je firma s více než stoletou tradicí v oblasti obchodu, služeb a výroby potravin. Je držitelem mnoha ocenění a patří mezi největší spotřební družstva v České republice. Supermarkety Trefa představují tradiční samoobslužné prodejny, které spolupracují s místními a regionálními výrobci a nabízejí tak široký výběr kvalitních potravin z jihočeského regionu.