Články

Zvyšování efektivity procesů ve společnosti LAMARK s.r.o.

19. 11. 2019 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Spolupráce, jejímž cílem je postupně vybudovat štíhlý systém výrobních i podpůrných procesů, byla zahájena v červenci tohoto roku komplexním monitoringem společnosti. 

Během monitoringu byly všechny firemní procesy podrobeny hodnocení z pohledu "štíhlosti", vlivu jejich fungování na podnik jako celek i potenciálu dalšího možného zlepšení. Po následné prezentaci výsledků a workshopu s vedením společnosti byly prvotní aktivity nasměřovány do výroby, konkrétně se jedná o projekt zaměřený na normování a standardizaci práce. Cílem tohoto projektu, který je základním stavebním kamenem štíhlého výrobního systému, není pouze definice objektivních výkonových norem, ale rovněž provázanost s konstrukčním návrhem i fungováním nového ERP systému.

 

 

Společnost LAMARK s.r.o.
Přední český výrobce kvalitních plotů, bezúdržbových bran, vjezdových bran a vchodových branek. Podílí se na vytváření moderních trendů a technologií v rámci tohoto segmentu, ale současně ctí tradiční postupy. Lídrem v oboru se stal i díky neustálému zlepšování produktů a služeb.