Články

Tvoříme logistický koncept ve společnosti SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o.

18. 12. 2019 - Ing. Marcel Pavelka, IEn.

Pokračování spolupráce se společností SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o.

Spolupráce se společností SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o. nadále pokračuje realizací konkrétních aktivit vydefinovaných na společném workshopu s rozšířeným implementačním týmem. Hlavním cílem je vytvořit procesní mapu informačního a materiálového toku v rámci nového logistického konceptu a tuto ideovou mapu přetvořit implementačními aktivitami do reálné podoby.

Výsledkem tak bude zvládnutí zvýšeného objemu výroby po transferu rozšířeného produktového portfolia ze sesterských zahraničních lokací.

                                                             

Společnost SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o. je unikátní hutnická společnost, která se zaměřuje na výrobu korozivzdorných ocelových trubek ze speciálních slitin. Je dominantním dodavatelem trubek pro těžaře ropy a plynu z mořského dna. Zároveň se zabývá výrobou trubek pro speciální aplikace, jako jsou tepelné výměníky, petrochemický průmysl apod.