Články

14 realizovaných LEAN projektů – 14 budoucích absolventů studijního programu Průmyslové inženýrství

6. 1. 2020 - Ing. Ivana Pohanková

V prosinci 2019 absolvovalo 14 účastníků již XIX. ročníku programu závěrečnou prezentaci svého projektu.

Klíčovou součástí studijního programu Průmyslové inženýrství je realizace praktického projektu, který za pomoci odborného vedení tutora zpracovává každý účastník ve svém podniku. Projekt zahrnuje analýzu současného stavu, návrh na zlepšení a především jeho realizaci v praxi za použití odborných metod a nástrojů. Účastníci tak mají příležitost uplatnit nabyté znalosti a dovednosti a prokázat, že jsou schopni je prakticky využít. Kromě toho projekty zajišťují návratnost investice do studia. Mají měřitelné a prokazatelné přínosy a jejich výstupem je předem definovaná úspora.

Témata projektů vždy vychází ze skutečných potřeb podniků, které vyslaly své zaměstnance ke studiu. V rámci XIX. ročníku to byla například následující.  

  • Zkrácení průběžné doby a zeštíhlení procesu zpracování zakázek.
  • Zjednodušení procesu nabídkového řízení a zavádění nových výrob.
  • Automatické generování balení produktů.
  • Nová výrobní buňka pro montáž ramen.
  • Přesun a racionalizace surové montáže.

Po úspěšné prezentaci projektu přichází na řadu finální fáze, a to vytvoření podrobné závěrečné zprávy, kterou musí účastníci odevzdat do konce ledna 2020. Posledním krokem studia je již jen slavnostní předání diplomů o úspěšném absolvování, které proběhne koncem února 2020.

V současné době probíhají přípravy XXI. ročníku, který bude zahájen 21. února 2020 a pro který se již nyní přijímají přihlášky.