Články

Projekty „DRIVE 2020“ v RAKO Chlumčany a Lubná

27. 1. 2020 - Bc. Vlastimil Ježek, IEn.

V dubnu 2019 započala ve dvou závodech společnosti RAKO rozsáhlá vzdělávací akce.

Hlavním účelem bylo sjednocení úrovně znalostí 25 nominovaných účastníků v oblasti metod štíhlé výroby. Kromě teoretické průpravy bylo ze strany obou příslušných ředitelů stanoveno zadání pěti projektů, které se staly součástí celého programu DRIVE 2020. Konkrétně jde o pilotní zavedení metody 6S, nastavení pravidel pro autonomní údržbu, vybudování stanoviště pro Shop Floor Management, nastavení standardizované práce a využití nástrojů vizualizace. Průběžné informování o aktuálním stavu všech projektů proběhlo na dvou setkáních s vedením firmy. Ověření úrovně získaných teoretických znalostí pak proběhlo s využitím znalostního testu – všichni účastníci splnili stanovený počet bodů. Koncem loňského roku proběhlo slavnostní vyhodnocení 1. etapy, na kterou navazují 3 další projekty. Všechny tyto nově definované aktivity jsou zaměřeny na postupné rozšíření získaných a prakticky ověřených zkušeností na další pracoviště v obou závodech. Převážná většina členů nových projektových týmů úspěšně prokázala své realizační schopnosti již během předchozí etapy programu DRIVE 2020.

 

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. je jediným výrobcem keramických obkladů a dlažeb v ČR a zároveň se řadí k největším evropským výrobcům obkladových materiálů. LASSELSBERGER, s.r.o. zachovává a rozvíjí tradici české značky RAKO již 135 let. Díky segmentaci značek RAKO HOME, RAKO OBJECT, RAKO SYSTEM pokrývá společnost téměř všechny potřeby zákazníků v oblasti keramických obkladů.