Články

Kompletní optimalizace montáže ELMECH ve společnosti ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

16. 6. 2020 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Úvodní fází analýzy a návrhu konceptu byl na koci minulého roku odstartován v závodě v Rychnově nad Kněžnou projekt zaměřený na kompletní optimalizaci montážních pracovišť ELMECH. 

Cílem celého projektu je připravit v rychnovském závodě vzorová pracoviště z pohledu dosahované produktivity práce, standardizace práce i samotných pracovišť a vizuálního managementu. Úvodní analýza byla zaměřena na kompletní zmapovaní současného stavu výrobních i servisních procesů. V samotné výrobě byla věnována pozornost např. materiálovým tokům, standardnímu pracovnímu postupu, spotřebě času jednotlivých činností, balancování operací, rozpracovanosti a mezioperačním zásobám, ergonomii práce apod. Systémové analýzy přesahující rámec samotné výrobní jednotky byly potom zaměřeny na plánování a denní řízení výroby, sledování a hodnocení výkonu, interní a externí kvalitu či motivaci a odměňování pracovníků. Fáze analýzy a návrhu konceptu byla zakončena prezentací výsledků a společným workshopem týmu, kde byl schválen koncept, který bude v rámci návazného projektu detailně rozpracován a poté implementován. Téměř současně byly rovněž zahájeny již prvotní zlepšovací aktivity.

 


 

ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. je největším světovým dodavatelem inteligentních řešení zámků a zabezpečení. Poskytuje vysoce kvalitní řešení pro otevírání dveří a neustále vyvíjí inovativní řešení, která zlepšují každodenní život napříč všemi segmenty trhu. Tato řešení pro otevírání dveří nabízí větší bezpečnost i pohodlí.